ICT kosten in woningcorporatiebranche stabiliseren

15 juli 2015 Consultancy.nl

Na een stijging van enkele jaren stabiliseren de ICT-kosten per verhuureenheid enigszins, blijkt uit de ICT Benchmark Woningcorporaties 2015 van adviesbureau M&I/Partners.

Jaarlijks doet adviesbureau M&I/Partners, samen met F-fectis en NetwIT, onderzoek naar de ICT-kosten in de woningcorporatiebranche. De benchmark kijkt naar de kosten van ICT, waarbij uitgegaan wordt van het principe van ‘Total Cost of Ownership’; dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met het eigendom, gebruik en beheer van ICT. Ook kijkt het onderzoek naar de volwassenheid van IT diensten*.

Uit de 2015-editie van de ICT Benchmark Woningcorporaties blijkt dat de gemiddelde ICT-kosten per verhuureenheid (VHE) stabiel zijn gebleven: €137 in 2014 versus €136 in 2013. Hiermee is de stijging die sinds 2005 is ingezet een halt toegeroepen – ter vergelijking, in 2005 lag de gemiddelde Total Cost of Ownership rond de €100 per VHE.

Ontwikkeling ICT kosten per VHE

Wilfred van der Schaaf, adviseur bij M&I/Partners: “Efficiency van bedrijfsvoering is in de sector een ‘hot topic’. Terwijl de roep om meer efficiency toeneemt, is het ook zaak om de dienstverlening aan de huurder te verbeteren. Om de efficiency van de corporatie te verbeteren zetten corporaties in toenemende mate in op ICT, in de ondersteuning van de bedrijfsvoering. Ondanks dat zien we een stabilisatie in de ICT-kosten per VHE”. Hij vervolgt: “Opvallend is dat ondanks de toename van inzet en belang van ICT, de kosten niet evenredig stijgen. De conclusie is dan ook dat ICT de financiële ruimte vanuit de eigen begroting heeft gevonden door een efficiëntere inzet van de ICT-functie.”

Schaalgrootte
De onderzoekers constateren in het onderzoek bovendien dat er een verband zichtbaar is tussen schaal en de gemiddelde IT-kostenpost. Schaalgrootte lijkt in ieder geval voor corporaties groter dan 20.000 VHE een positief effect te hebben op de totale ICT-kosten, aldus Van der Schaaf. “Gemiddeld hebben de corporaties, groter dan 20.000 VHE, lagere ICT-kosten; namelijk €133 per VHE. Dit is minder dan corporaties kleiner dan 10.000 VHE (€141 per VHE) en corporaties tussen de 10.000 en 20.000 VHE (€144).”

Volwassenheid
Vanuit een volwassenheidsoogpunt is het proces ‘hulp voor eindgebruikers’ net als voorgaande jaren het meest ‘volwassen’ georganiseerde ICT-proces. Daarna volgen respectievelijk de processen ‘Operationele ICT-planning en samenwerkingscultuur’, ‘ICT management en planning’ en ‘Beschikbaarheid van ICT’. Ten opzichte van afgelopen jaar is de top-5 onveranderd, met uitzondering van ‘Incident en probleembeheer’, die dit jaar buiten de top-5 is gevallen.


ICT Volwassenheid

ICT-werkplekken
Het gemiddeld aantal ICT-werkplekken per medewerker (in FTE) is over de periode 2004 tot en met 2014 toegenomen van 1,1 tot 1,6 ICT-werkplekken per medewerker. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door ‘dubbele’ ICT-werkplekken als gevolg van parttimers, externen en doordat steeds meer medewerkers een extra werkplek ter beschikking hebben (bijvoorbeeld een tablet). “Hoewel veel corporaties het beleid voeren om het aantal ICT-werkplekken per medewerker te verminderen zien we dus een tegengestelde uitkomst”, aldus Van der Schaaf.

* Het onderzoek werd uitgevoerd onder 26 woningcorporaties, die samen goed zijn voor circa 25% van het huurwoningbezit in ons land.

Nieuws