DRV CF: De strategie achter de deal van groot belang

01 juli 2015 Consultancy.nl

Waarom wil je het bedrijf verkopen? En waarom denk je dat het zoveel waard is? De waarom-vraag is essentieel als het gaat om transacties en waarderingen, weet men bij DRV Corporate Finance. Pas wanneer die vragen zijn beantwoord, kan een succesvolle transactie tot stand komen. ‘We doorlopen samen het hele traject.’

De multiples die worden betaald voor bedrijven gaan omhoog. Ook het transactievolume neemt toe. ‘Maar daarbij moeten we wel opmerken dat alleen de bovenkant van de markt wordt gemeten. Dit is lastig te vertalen naar bedrijven met een kleinere omvang. De financierbaarheid zet daar nog wel een rem op een succesvolle overname', zegt Pieter Poortvliet, directeur DRV Corporate Finance. Poortvliet is van oorsprong registeraccountant. Hij werkte bij een Big-Four kantoor (Deloitte) voor hij in 2008 de overstap maakte naar DRV. Behalve RA is hij ook RV, ofwel geregistreerd business valuator. ‘Het belang van een goede waardering is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Markten zijn steeds moeilijker te voorspellen, waardoor de multiplemethode niet meer afdoende is.’

Strategie achter de deal

Strategie
Sinds november heeft Poortvliet een collega-directeur in de persoon van Stefan Jansen. Jansen, eveneens RV, is sinds 2002 actief in corporate finance. Net als Poortvliet deed hij ervaring op als accountant bij een Big-Four kantoor, waar voor hij ook in het buitenland opereerde. ‘Dat is ervaring die we meenemen en waar we profijt van hebben bij onze huidige activiteiten’, vertelt Jansen. DRV is een van de eerste accountantskantoren die destijds corporate financewerkzaamheden niet vanuit de bestaande praktijk, maar juist daarnaast heeft opgezet, omdat de vereiste expertise en competenties anders zijn en volledige focus vragen.

DRV Corporate Finance houdt zich bezig met de overnamepraktijk in de breedste zin van het woord. ‘Voor onze cliënten en voor ons werkt het prettig dat we het hele traject samen doorlopen’, zegt Jansen. ‘Dit begint vaak met de strategie achter de deal. “Waarom wil je verkopen”, vragen we de ondernemer’, zegt Jansen. ‘En waarom wil je het nu? Is dit wel het meest optimale moment of is het handig eerst fiscaal te structureren?'

Acceptatie van de subjectiviteit
DRV houdt zich doorgaans bezig met de due dilligence, waarderingen, het begeleiden bij de onderhandelingen en de financiering. Het waarderen van bedrijven alsmede waarderingen uit hoofde van financiële verslaggeving zijn een belangrijk onderdeel van het geheel. Als register valuators kijken Poortvliet en Jansen daarbij naar de toekomst. ‘Natuurlijk kijk je ook terug: hoe heeft het bedrijf zich ontwikkeld? Maar het verleden is al gebeurd. Daar valt niets meer te verdienen. De vraag is wat je in de toekomst denkt te verdienen? Dat is veel relevanter’, zegt Poortvliet. ‘Als je tien jaar niet hebt geïnvesteerd, komt er wellicht een grote uitgave aan. En wat gaat er veranderen in de sector? Is het bedrijf daarop voldoende voorbereid? Een waardering is subjectief. Het gaat om de acceptatie van de subjectiviteit. 

DRV

Waarom-vraag
Jansen benadrukt het belang van vragen stellen. De waarom-vraag is volgens hem essentieel. ‘Waarom verwacht je een x omzet te genereren? Wij gaan aan de slag met toekomstgerichte cijfers. Daarbij is het zaak dat iedereen goed begrijpt: hoe zitten deze cijfers in elkaar? Hoe goed en robuust is je prognose? Hoeveel vragen kun je afvuren waarop je een bevredigend antwoord krijgt? Elke prognose heeft een risico. Hoe meer je goed kunt onderbouwen, hoe lager de verdisconteringsvoet.’ Alleen wanneer dergelijke vragen zijn beantwoord, kom je verder, stelt Jansen. ‘Wat gebeurt er buiten en heb je het binnen op orde? Dat is waarderen’, vult collega Poortvliet aan. Sturen op waarde vraagt om een aantal extra zaken, waar een ondernemer niet dagelijks aan denkt omdat hij bezig is met het runnen van zijn bedrijf. Jansen: ‘Hoe ga je om met werkkapitaal, met voorraden en met leverancierskrediet? Als je je geld niet snel binnen krijgt, is er minder kapitaal beschikbaar en als dit continu zo blijft is het bedrijf minder waard.’

Stefan Jansen en Pieter Poortvliet

Performance improvers
Met elf kantoren in Zuidwest-Nederland zit DRV dicht op de ondernemers in de regio. De corporate finance-specialisten kennen hun speelveld. Dat is een belangrijke meerwaarde ten opzichte van andere kantoren. ‘We staan letterlijk naast de ondernemer’, zegt Poortvliet. Bovendien heeft DRV Corporate Finance ruim 400 collega’s om op terug te vallen. Onder die collega’s zitten ook zogenoemde ‘performance improvers’, met wie Corporate Finance een kort lijntje heeft. De performance improvers gaan in de integratiefase aan de slag. Of juist in de fase waarin een bedrijf de waarde wil verhogen voor een eventuele overname. ‘Zij hebben financiële bagage, en denken strategisch en bedrijfskundig.'

Hoge kwaliteit
DRV scoort goed op de doorlopende klanttevredenheidsonderzoeken die zij laat uitvoeren. ‘Onze kwaliteit wordt als erg hoog ervaren. Ondernemerschap en meedenken met de financiële kant van het ondernemen zit in ons DNA. Dat geldt ook voor het menselijke. Wat drijft ons? De klant, de ondernemer. We willen duurzame resultaten boeken. Als het met de klant goed gaat, gaat het goed met ons. Dat merken onze klanten. “Er hangt geen air omheen”, horen we ook wel. We hebben een andere mentaliteit dan op de Zuidas.’ DRV ziet de omvang van de bedrijven en de deals waar zij bij betrokken is iets toenemen. Dat kan het kantoor prima aan, maar onderschat het midden en klein bedrijf niet. ‘Daar zijn we van oudsher sterk en dat zal altijd zo blijven. We werken voor heel interessante ondernemers, van klein tot groot. De mix maakt ons werk zo leuk en boeiend.’

Nieuws