Omzet Novisource toegenomen in eerste kwartaal 2015

21 mei 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De omzet van advies- en interimbureau Novisource is in het afgelopen kwartaal aanzienlijk toegenomen. Door een stijging van de operationele kosten kwam het resultaat lager uit. Novisource blijft volgens topman Willem van der Vorm op koers om zijn 2015 doelstellingen te behalen.

In het eerste kwartaal van 2015 realiseerde Novisource autonoom een aanzienlijke hogere omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De betere prestatie is vooral toe te schrijven aan de hogere omzetcijfers van de Banking & Investments tak en B-Street. Eerstgenoemde plukt volgens Willem van der Vorm, CEO van het adviesbedrijf, steeds meer de vruchten van de gekozen strategie gericht op specialisatie. Novisource Banking & Investments focust zich anno 2015 met name op kennisintensieve organisaties, waarbij de dienstverlening zich centreert rondom de thema’s effecten, hypotheken, treasury, risk management, compliance en regulatory reporting. B-Street, de detacheringstak van Novisource, boekte een hoger dan verwacht omzet. De gerealiseerde marge was echter lager, volgens Van der Vorm het gevolg van een hoger omzetaandeel van de brokeractiviteiten.

Novisource

Het in augustus vorig jaar overgenomen Diesis Consultancy begon mager aan Q1, maar vanaf de tweede helft van januari is een opwaartse lijn ingezet. “Dit heeft zich het gehele eerste kwartaal doorgezet. Zowel op Icorp, Coda als Business Object gebied zijn diverse projecten opgestart, ook bij nieuwe klanten,” aldus Van der Vorm.

Ondanks de hogere omzet boekte Novisource in Q1 2015 een lager resultaat ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Volgens de topman heeft dit te maken met vier factoren. Zo gaf het bedrijf veel geld uit aan (advies)kosten ten behoeve van de recent verkregen beursnotering, ook zijn forse investeringen gedaan in de ICT-infrastructuur. De kosten voor fusies en overnames speelden ook een rol – Novisource is actief bezig met het zoeken en analyseren van potentiele overnametargets, een kostbaar proces, aldus Van der Vorm. Tot slot wijst hij op de traditionele januari-dip waar zakelijke dienstverleners mee kampen: “Veel opdrachtgevers startten hun projecten na het kerstreces pas in de derde week van januari weer op en daarnaast begonnen veel organisaties in onze doelmarkten voorzichtig met nieuwe projecten. Het leidde tot een drukkend effect op de resultaatontwikkeling.”

Willem van der Vorm - Novisource

Over de hele linie is Van der Vorm “gematigd tevreden” over de ontwikkelingen in het eerste kwartaal. “Zoals vooraf begroot, werden in de eerste maanden van het jaar extra kosten ten behoeve van de dagelijkse operatie gemaakt. Dat drukt het resultaat.”

Naar de toekomst toe herbevestigd Van der Vorm de koers die onlangs al werd uitgesproken tijdens de presentatie van de 2014 jaarcijfers. “Investeringen in de benodigde markt- en kennisontwikkeling alsmede schaalvergroting door autonome groei en overnames blijven vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie en margeverbetering belangrijk. Indien het herstel in onze doelmarkten doorzet verwachten wij, na de vertraging van de omzetgroei in het eerste kwartaal van 2015, over geheel 2015 een verdere groei van onze omzet.”