VKA sluit ICT inhuurcontract met IND, COA en DT&V

13 mei 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Consultancybureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft een ICT raamovereenkomst afgesloten met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). VKA mag de komende drie tot vier jaar project- en programma management en diverse IT-gerelateerde diensten leveren aan de drie overheidsinstanties.

Recentelijk werd vanuit drie overheidsinstanties, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet – De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) – een grote Europese aanbesteding uitgeschreven voor het leveren van externe ICT diensten. Diverse partijen schreven zich in voor de aanbesteding, en na een vergelijking van de verschillende biedingen koos de selectiecommissie voor onder meer Verdonck, Klooster & Associates (VKA) als ‘preferred supplier’.

Als onderdeel van het contract zal het Zoetermeerse organisatieadviesbureau voor de drie instanties de komende drie tot vier jaar fungeren als vaste leverancier voor project- en programmamanagement en ICT consultancy. Ook op het gebied van (enterprise) architectuur, kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging kunnen de overheidsorganen een beroep doen op VKA.

VKA sluit ICT inhuur contract met IND, COA en DT&V

De gezamenlijk tender ligt in lijn met de interne ontwikkelingen bij de drie overheidsinstanties, die in ambstermen ook wel de ‘kleine keten’ wordt genoemd. Begin dit jaar kwamen de managementteams van de drie partijen bijeen om te spreken over verdere intensieve onderlinge samenwerking om hun dienstverlening te verbeteren. Zo worden inmiddels onderling de werkprocessen op elkaar afgestemd, wat onder de streep bijdraagt aan een effectiever huisvestings- en terugkeerproces van vreemdelingen. Ook vormen de bestuurders van de drie instanties inmiddels een gezamenlijk MT.

Overheidsland
Onlangs wist ook IT Staffing een groot contract binnen te slepen in overheidsland, eveneens met het IND en het COA. De IT-detacheerder uit Nieuwegein, onderdeel van de Staffing Groep, maakte bekend raamovereenkomsten – ter waarde van €2,3 miljoen en voor een periode van tenminste vier jaar – te hebben gesloten met beide instanties, voor bemiddeling van extern IT-personeel. Ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) besloten eerder al om IT-Staffing voor maximaal vier jaar in te schakelen voor externe inhuur.