Gemeente Valkenswaard huurt Twynstra Gudde in

25 februari 2015 Consultancy.nl

Het gemeentehuis van Valkenswaard puilt uit en het cultuurhuis ertegenover kampt met oplopende leegstand, voor de gemeente de aanleiding om Twynstra Gudde in te schakelen voor advies. Met name over hoe de gemeente kan zorgen voor voldoende plek en een fijne werkomgeving, voor betere bezoekersaantallen voor het cultuurhuis en voor een kruisbestuiving tussen beide gebouwen.

Gemeente Valkenswaard kreeg in 1934 een splinternieuw gemeentehuis toen Dommelen en Borkel en Schaft aan de Noord-Brabantse gemeente werden toegevoegd. Het gebouw staat aan een cirkelvormig plein met daar tegenover, gespiegeld een cultuurhuis. Kruisbestuiving tussen de twee publieke gebouwen zou dan gemakkelijker plaatsvinden.

Gemeentehuis Valkenswaard

Door groei van de gemeente nam ook het formaat van de gemeentelijke werkzaamheden toe en het gemeentehuis raakte voller en voller. Tegelijkertijd had het cultuurhuis maar lage bezoekersaantallen en kampte het met oplopende leegstand. Logisch zou zijn om een deel van het gemeentehuispersoneel naar het tegenoverliggende verbouw te verplaatsen, maar contractuele verplichtingen hielden gebruik van de leegstaande ruimtes tegen. Ook vond de beoogde kruisbestuiving tot nu toe onvoldoende plaats. Kortom, de gemeente Valkenswaard stond voor een dilemma en moest met een oplossing komen voor het huisvestingprobleem en voor de leegstand in het cultuurhuis.

Advies Twynstra Gudde
Om te onderzoeken hoe het gemeente- en cultuurhuis effectiever gebruikt zouden kunnen worden – met als bijkomende uitdaging binnen de financiële taakstelling te blijven – werd recent Twynstra Gudde ingeschakeld. Het adviesbureau uit Amersfoort, dat zich voornamelijk op de publieke sector richt, kreeg daarnaast ook de opdracht om te kijken naar een verbetering van de werkomgeving binnen het gemeentehuis en verhoging van de interactie met het cultuurhuis.

Tijdens het onderzoek werden drie aspecten nadrukkelijk bekeken: efficiënt gebruik van de ruimtes, optimaliseren van de bedrijfsvoering en invoeren van het nieuwe werken. Eerder onderzoek naar de efficiëntie van de twee panden was tot nu toe altijd vastgelopen, dus startte Twynstra Gudde met het uitpluizen van de data die er reeds lag. Nieuwe inzichten en steeds veranderende wensen tijdens het onderzoek bleken vaak roet in het eten te gooien voor de doorvoering van aanbevolen veranderingen. Daarom werd een plan van aanpak voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij gevraagd werd om bij steunbetuiging niet meer van het plan af te wijken.

Twynstra Gudde - Kantoor

Centralisatie en loopbruggen
Uit het onderzoek blijkt dat veel functionaliteiten apart worden georganiseerd. Snelle winst kan worden behaald door te centraliseren, waardoor diensten niet langer gescheiden ingekocht worden. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn vier varianten opgesteld voor de verbetering van het gebruik van de twee panden, uiteenlopend van lage tot hoge impact. De lage impact variant zou de huidige situatie grotendeels intact houden. Bij de variant met de hoogste impact zou het cirkelvormige plein overdekt worden, zodat de twee panden meer verbonden zouden worden. Uiteindelijk kreeg een tussenvariant de voorkeur, waarbij het nieuwe werken wordt ingevoerd, de twee gebouwen met loopbruggen worden verbonden en beide gebouwen hun eigen centrale balie behouden. Zo zal de ruimte in het cultuurhuis effectiever kunnen worden benut.

De bal ligt nu bij de gemeenteraad van Valkenswaard om met het plan in te stemmen of niet.

Nieuws