Annalise

Annalise Market Intelligence is een boutique strategie consultancy bureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in market intelligence. Al ruim 35 jaar geleden ondersteunt Annalise haar nationale en internationale klanten bij het nemen van strategische beslissingen. En levert feitelijke en gevalideerde inzichten uit de externe omgeving van haar klanten op basis waarvan opdrachtgevers onderbouwd beslissingen kunnen nemen op het gebied van Corporate Strategy, Business Development en Marketing & Sales. Annalise draagt vervolgens direct bij aan het succes van onze klanten door de gevonden Intelligence te vertalen naar concrete aanbevelingen en actiegericht advies.

De verkregen inzichten zijn gebaseerd op Market-, Competitive-  en/of Customer Intelligence. Annalise werkt aan projecten met een global scope voor veelal Nederlandse bedrijven met een internationale footprint.

Samenwerking op de lange termijn

Onze opdrachtgevers zijn veelal managers op het gebied van business development, marketing, corporate strategy en market intelligence. Onze betrokkenheid bij de business van onze klanten is groot, wat resulteert in relaties voor de lange termijn.

Een unieke aanpak

Onze aanpak is feitelijk en gericht op de essentie. Doordat ieder bedrijf en iedere markt haar eigen dynamiek en ontwikkeling kent, is onze aanpak altijd maatwerk. Het vraagstuk en de doelstelling van de klant is daarin leidend. Door een breed scala aan en combinatie van analyse- en onderzoeksmethoden zijn wij in staat om onze opdrachtgevers op inventieve wijze te ondersteunen bij nemen van business development beslissingen.

Ons concept

Ons aanbod aan type diensten is breed en divers, maar altijd terug te brengen naar de vier belangrijkste speerpunten van onze dienstverlening: Analyse, Advies, Proces en Training. De kern van onze dienstverlening richt zich op Analyse en Advies. Op basis van onze Intelligence piramide wordt gekeken in welke fase, op welk niveau en met de inzet van welke diensten, tools en methodieken we een vraagstuk gaan beantwoorden.

Met het door Annalise ontwikkelde Market Intelligence Maturity Model helpen wij onze klanten om een eigen, passend bij de strategie van het bedrijf, MI proces in te richten en hiervoor de juiste tools en vaardigheden te ontwikkelen.

Ons team van consultants

Bij Annalise werkt een hoog gekwalificeerd team van analytische en pragmatische academici, allemaal met een gezonde dosis business sense. Hierdoor vind er altijd een koppeling plaats van  Een deel van het team is na afstuderen bij Annalise begonnen en doorgegroeid binnen de organisatie. De rest van het team heeft eerder ervaring opgedaan binnen andere organisaties, bijvoorbeeld in de adviessector, op een market intelligence afdeling van een corporate, of in een andere relevante sectoren.

Annalise | Nieuws