EuroGroup: Verandermanagement bepalend voor HNW

01 november 2011 Consultancy.nl

HNW is een win-win voor bedrijven en medewerkers. Toch is het succesvol implementeren van Het Nieuwe Werken (HNW) een uitdaging voor veel bedrijven. Volgens EuroGroup Consulting vergt HNW meer dan alleen de juiste techniek en een nieuwe organisatieinrichtig. Integraal verandermanagement is bepalend voor het success onder medewerkers en dus ook voor het realiseren van doelstellingen. Een artikel van Sawan Bruins, adviseur bij EuroGroup Consulting.

Het invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW) heeft vaak twee redenen. De eerste is dat HNW bijdraagt aan meer vrijheid voor de medewerker en minder reiskilometers, kort samengevat geeft dit vorm aan het MVO van een bedrijf. De tweede is het beperken op kantoorruimte, wat een direct financieel voordeel tot gevolg heeft. HNW is dus een win-win situatie. Tevreden medewerkers, beter voor het milieu en toch een jaarlijkse besparing.

Bij HNW wordt vaak gedacht dat het voldoende is om tools in te zetten voor het werken op afstand en het verbouwen van het kantoor tot een ontmoetingsplaats. Tekeningen van de nieuwe indeling worden getoond aan de medewerkers en middels een technology push worden mooie tools uitgerold om optimaal met elkaar te communiceren.

Tijdens de transitie naar HNW is er altijd wat weerstand. In het begin wordt dit weggewuifd met een opmerking dat het logisch is dat bepaalde personen alles willen houden zo als het was en niet zitten te wachten op de verandering. Geruststellend wordt door de projectgroep gedacht dat dit sentiment wel verandert als deze personen de nieuwe inrichting van het pand zullen zien en de gave nieuwe communicatiemiddelen kunnen gebruiken.

Het veranderen van een organisatie door een technology push en communicatie alleen werkt niet meer. De tijd dat projecten in de organsatie "gedrukt" konden worden is voorbij. Het Tayloriaans model van bedrijfsvoering en bijbehorende veranderingsmethodiek is verouderd en het "verkopen" van een verandering is niet genoeg meer. Mensen willen gehoord worden op alle lagen en meedenken.

Ik geloof dat je een organisatie alleen kan veranderen als deze verandering niet alleen gedragen, maar ook bedacht is door de hele organisatie. Natuurlijk zijn er kaders nodig, bijvoorbeeld HNW zal ingevoerd worden omdat dit voordelen biedt op het gebied van MVO en het financieel aantrekkelijk is door de reductie van vloeroppervlakte". Een ander kader kan de opleverdatum zijn.

Door een aantal kick-off sessies te plannen waarbij iedereen in het bedrijf mag aansluiten om zijn mening en op- en aanmerkingen te geven wordt het uiteindelijke implementatieplan echt gedragen. Belangrijk is wel dat de input de basis vormt voor het plan en niet gebruikt wordt voor marginale aanpassingen aan het plan.

Voorwaarde voor een dergelijke aanpak vraagt onderling vertrouwen tussen managers en medewerkers en open workshops. Dus geen Powerpoint en aan het einde van de presentatie de mogelijkheid om vragen te stellen, maar direct input vragen aan de groep. Tot slot is het van belang dat er bij een dergelijke workshop een echte afspiegeling van het bedrijf aanwezig is. Dus mensen vanuit alle lagen en afdelingen.

Alleen wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, zal via co-creatie een succesvolle implementatie mogelijk zijn!