E&Y: Afrika steeds aantrekkelijker voor investeerders

22 mei 2011 Consultancy.nl
Profiel

Investeerders over de hele wereld zien in Afrika een enorm groeipotentieel. Dat is de conclusie uit de Africa attractiveness survey van Ernst & Young. Naast een analyse van investeringen in Afrika in de afgelopen tien jaar, geeft de survey inzicht in de visie en vooruitzichten van ruim 562 directeuren van internationale ondernemingen.

Onlangs concludeerde ook McKinsey & Company en Bain & Company dat er een groot groeipotentieel is in Afrika. Uit een rapport van Bain blijkt dat de financiële dienstenindustrie van Afrika in het komende decennium jaarlijks zal groeien met 15% tot 2020. McKinsey heeft becijferd dat het continent, door de economische ontwikkeling, het hoogste rendement gaat opleveren voor beleggers.

Forse toename in directe buitenlandse investeringen
Het aantal directe buitenlandse investeringen in Afrika is de afgelopen acht jaar gestegen van 338 nieuwe projecten in 2003 naar 633 projecten in 2010 (+87%). Voor de komende jaren wordt een forse verdere groei verwacht, waarbij de toestroom van directe buitenlandse investeringen in Afrika in 2015 een niveau van circa US$ 150 miljard zal bereiken.

Ook de vooruitzichten voor de lange termijn lijken gunstig. 42% van de ondervraagden overweegt verdere investeringen in Afrika en nog eens 19% geeft aan de investeringsactiviteiten te willen continueren. Vooral bedrijven die al eerder hebben geïnvesteerd in Afrika en deze regio een geïntegreerd onderdeel hebben gemaakt van hun totale investeringsstrategie, staan hier positief tegenover.

Sietse Louwerse van Ernst & Young Transaction Advisory Services: ‘Directe buitenlandse investeringen zijn een belangrijke bron van lange termijn financiering voor infrastructuurinitiatieven en zijn daarmee een aanjager voor duurzame groei in heel Afrika. En er komt nog veel meer aan. Afrika is een van de gebieden met de sterkst stijgende economische groeicijfers en de hoogste rendementen op investeringen ter wereld.

Groeiende belangstelling voor Afrika in opkomende markten
Vooral in opkomende markten zien we dat Afrika steeds aantrekkelijker wordt beoordeeld. In 8 jaar tijd zijn de investeringen in Afrika door ondernemingen uit deze markten gestegen van 100 nieuwe projecten in 2003 naar 240 in 2010. Driekwart van de ondervraagde investeerders uit opkomende markten geeft aan dat Afrika de afgelopen 3 jaar een aantrekkelijker gebied is geworden voor investeringen. Ook over Afrika’s investeringspotentieel op de lange termijn laten zij zich steeds positiever uit.

Investeerders uit ontwikkelde markten stellen zich in vergelijking met die in opkomende markten wat voorzichtiger op tegenover Afrika. Desondanks vertegenwoordigen zij nog steeds verhoudingsgewijs het grootste aandeel van de investeringen in Afrika, niet alleen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen maar ook in diverse andere sectoren.

Grondstoffenwinning niet langer het middelpunt
Grondstoffenwinning wordt nog steeds gezien als een belangrijke investeringssector in Afrika, met het grootste groeipotentieel voor de komende vijf jaar. Echter ook andere sectoren worden gezien als aantrekkelijke investeringsopties, zoals toerisme en consumentenproducten (beide 15%), bouwnijverheid (14%) en telecommunicatie (13%). Deze sectoren profiteren van een toenemende vraag naar hun producten door de groeiende middenklasse in Afrika.

‘De ondervraagden voorzien dat Afrika een hoge en solide groei potentie heeft op lange termijn, waarbij een sterke groei van investeringen wordt verwacht vanaf 2012’, aldus Sietse Louwerse.‘Dat zal ook belangrijke positieve neveneffecten hebben. Alleen al in 2015 zullen door deze investeringen 350.000 banen in Afrika worden gecreëerd.’