McKinsey & Company: Hoogste rendement in Afrika

10 juni 2010 Financieel Dagblad
Meer nieuws over

Volgens strategy consulting bureau McKinsey zal het rendement van opkomende regios de komende jaren nergens zo hoog zijn als in Afrika. Het continent biedt volop kansen  voor beleggers met een langetermijnvisie.

Sinds de millenniumwisseling zit er vaart in de economische ontwikkeling van Afrika. Van 2000 tot 2008 is het gemiddelde bruto binnenlands product (bbp) jaarlijks met 4,9% gegroeid. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw lag dit percentage meer dan de helft lager. Het afgelopen decennium mocht het Afrikaanse continent zich wat het groeicijfer betreft meten met Brazilië en Rusland. Hoewel de onderlinge verschillen tussen de ruim vijftig landen natuurlijk groot zijn.

Afrika heeft sterk geprofiteerd van stijgende grondstofprijzen

Afrika heeft sterk geprofiteerd van de almaar stijgende grondstofprijzen. Zo ging de prijs voor een vat olie in tien jaar tijd ruim zeven keer over de kop. Ook de prijzen van mineralen, granen en andere natuurlijke bronnen stegen enorm. Afrika is goed voor 10% van de oliereserves in de wereld, voor 40% van het goud en voor 80% tot 90% van het chroom en platinum. Dat is tenminste wat er tot dusver ontdekt is.

Wat weinig investeerders weten, schrijft McKinsey, is dat slechts een derde van de groei van het bbp uit de gestegen inkomsten uit grondstoffen komt. Het overige deel komt voor rekening van andere sectoren, zoals de transport, telecommunicatie en retail. Grondstoffen zijn belangrijk maar allesbepalend. Landen mét en zonder levendige export van grondstoffen laten gelijke groeicijfers zien.

De belangrijkste motor achter de sterke groeicijfers zijn de overheden, stelt McKinsey. 'Zij zijn er in geslaagd gewapende conflicten terug te dringen, waardoor de macro-economische positie versterkt is.'

Exorbitante inflatie

Afrika is in economisch opzicht gezonder geworden sinds veel landen erin geslaagd zijn de exorbitante inflatie een halt toe te roepen. Het afgelopen decennium moest een gemiddeld Afrikaans land nog altijd 8% op zijn munt afschrijven. Maar dat is niets vergeleken met de 22% die gangbaar was in jaren negentig.

Het adviesbureau prijst Afrikaanse overheden verder voor hun privatiseringsslag van de afgelopen jaren. Zo heeft Nigeria, dat toch vooral bekendstaat om zijn corruptie en geweld, in zeven jaar tijd 116 bedrijven in commerciële handen gebracht. Er is nog een lang weg te gaan, vindt ook McKinsey, maar belangrijke eerste stappen zijn gezet.

Indrukwekkende groeicijfers Afrika

Het is overigens niet voor het eerst in zijn geschiedenis dat Afrika indrukwekkende groeicijfers laat zien. Aan de spurt die het continent in de jaren zeventig doormaakte, kwam kort daarna weer een einde. De groei kwam destijds volledig uit olie-inkomsten. Toen de olie- en andere grondstofprijzen begin jaren tachtig sterk daalden, zakte daarmee ook het perspectief voor de Afrikaanse economie als een kaartenhuis in elkaar. Anders dan nu het geval is, leunde de Afrikaanse economie toen helemaal op zijn grondstoffen. Analisten vragen zich af of er nu wél sprake is van een structureel positieve prognose.

De onderzoekers van McKinsey denken van wel. 'Individuele landen lopen op de korte termijn tal van risico's. Maar het potentieel op de lange termijn is groot.' Een scenario waarin grondstoffen minder waard worden ligt niet voor de hand. 'Met de opkomst van Azië en het Midden-Oosten neemt de vraag naar grondstoffen het komende decennium met een kwart toe.' Bovendien dragen andere sectoren inmiddels ook bij aan de economische groei. 'De Afrikaanse economie is gediversifieerd.'

Schaarse grondstoffen

Ook de landen waar Afrika naar exporteert zijn diverser geworden. Voorheen vonden ze in de eerste plaats aftrek voor hun grondstoffen in Europa. In 1990 ging 51% van de geëxporteerde producten naar Europa. Vorig jaar was dat 28%. Azië is nu even belangrijk voor de Afrikanen.

Het globale getouwtrek om schaarse grondstoffen geeft de Afrikanen internationaal een sterke onderhandelingspositie. Die weten ze, aldus McKinsey, steeds beter te benutten. In 2008 investeerden buitenlandse beleggers $ 62 mrd in Afrika, tegen slechts $ 9 mrd in 2000.