EquaTerra: IT outsourcing markt loopt achter

04 februari 2010 Financieel Management

De vraag naar nieuwe overeenkomsten op de Nederlandse markt voor IT uitbestedingsdiensten blijft in 2010 achter bij de verwachtingen. De oorzaak is een macro-economisch luxeprobleem: de economische veranderingen, treffen Nederland nog slechts als een ijzige bries, waar wereldwijd orkanen woeden.

EquaTerra concludeert: ten opzichte van de buitenlandse concurrentie, laten Nederlandse bedrijven daardoor kansen liggen om hun kosten te verlagen. Daarnaast blijken de vele veranderprogramma´s de sourcing-initiatieven te remmen. De conclusies volgen uit de nieuwste Dutch Pulse Survey die EquaTerra samen houdt met overige adviesbureaus als o.a. Accenture, Atos Origin, Capgemini, Fujitsu, Getronics, HP/EDS, IBM, Logica, Schuberg Philis en TCS.

In het onderzoek wordt de leveranciers van IT uitbestedingsdiensten ondermeer gevraagd naar hun verwachtingen voor het komende kwartaal. Uit de laatste edities komt de lange trend naar voren dat de verwachte groei voortdurend wordt vooruitgeschoven. De Nederlandse vraag zal in het eerste kwartaal van 2010 wel wat groter zijn dan verleden jaar, maar dat is goeddeels te danken aan het hersluiten van aflopende overeenkomsten en gebeurt waarschijnlijk veelal bij de huidige leverancier.

Besparingsruimte

Op wereldschaal kunnen bedrijven en overheden zich niets meer veroorloven en nemen ze radicale beslissingen om kosten en bedrijfsmodellen in lijn te brengen met de harde realiteit van de economische veranderingen. Maar het Nederlandse bedrijfsleven en onze overheden zijn nog niet tussen de ogen geraakt. Potentiële klanten blijven steken in de fase van het onderzoeken van de mogelijkheden en de vergelijking van offertes met bestaande contracten wat betreft het aanbod, de kwaliteit (sla´s) en de prijzen. Nederlandse bedrijven en overheden benutten de mogelijkheden van sourcing niet voldoende en er is dus nog volop ruimte voor kostenbesparing.

Rem op verandering

Bij veel bedrijven en overheden, draaien simultaan verschillende verander-programma´s voor de organisatie- en procesinrichting. Deze reorganisaties zijn afgedwongen door de economische veranderingen. En de tijd en inspanningen ze nemen, zijn niet beschikbaar voor sourcingstrajecten en kostenbesparende veranderingen.

Markt en vraag

De huidige en verwachte vraag naar IT-uitbestedingsdiensten, is in Nederland het grootst naar beheerde infrastructuur (datacenter- en netwerkdiensten); naar eindgebruikersdiensten; en naar functioneel-applicatiebeer. De belangrijkste markten zijn daarbij het trio overheid/onderwijs/non profit; de nutsbedrijven; de oliemaatschappijen; en de banken en verzekeraars.

Trends

Interessante ontwikkelingen in de vraag zien de ondervraagde aanbieders ook in:

  • 'applicatierationalisatie': de kosten-batenanalyse van beheerde en ondersteunde toepassingen;
  • het consolideren van outsourcingscontracten bij de beste leverancier;
  • het uitbesteden van taken waarover de regie in eigen huis blijft;
  • verder standaardiseren van de geleverde dienstverlening;
  • standaardpakketten in plaats van maatwerk;
  • groeiende vraag naar hoogwaardige dienstverlening op bedrijfskritische toepassingen, met medeneming van wet- en regelgevingkwesties.

Nieuws

Meer nieuws over