Veertien consultancykantoren steunen Talent naar de Top

27 september 2010 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Veertien consultancykantoren steunen Talent naar de Top.

Talent naar de Top (voorheen TopBrainstorm) is in mei 2007 opgericht om als aanjager de overheid, het bedrijfsleven en vrouwen zelf te stimuleren op structurele basis meer vrouwelijk talent aan de top te krijgen. Circa 2,5 jaar na oprichting hebben al 14 consultancykantoren hun steun betuigd aan Talent naar de Top.

Talent naar de Top 'Charter'

Talent naar de Top heeft onlangs een Charter opgesteld. Verschillende projectgroepen ontwikkelde het Charter ‘Talent naar de Top', HR best practices en aanvullende voorstellen op het gebied van beeldvorming, infrastructurele maatregelen en informatievoorziening. Doelstelling is door middel van een compleet plan van aanpak en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en vrouwen zelf op korte termijn een sterke impuls te geven voor effectiever gebruik van alle beschikbare talent.

De volgende adviesbureaus hebben tot heden de Talent naar de Top charter ondertekend: Accenture, Capgemini, IBM, McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers, &samhoud, Bain & Company, Boer & Croon, De Baak Management Centrum, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Twynstra Gudde en Verdonck, Klooster & Associates.