Gispen en Copper8 dragen bij aan Vakbeurs Facilitair

14 januari 2015 Consultancy.nl

Van 14-16 januari vindt de Vakbeurs Facilitair plaats, hét jaarlijkse evenement voor organisaties uit de facilitaire sector. Cecile van Oppen, partner bij adviesbureau Copper8 zal samen met Karin Verploegen, Projectmanager Circulair bij Gispen, een presentatie verzorgen rondom het thema circulaire economie. In de sessie zal aan de hand van enkele gerealiseerde case studies ingegaan worden op nieuwe circulaire businessmodellen.

Vakbeurs Facilitair
De Vakbeurs Facilitair is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de facilitaire sector. Tijdens het jaarlijkse evenement passeren de nieuwste producten en diensten op het gebied van facilitair management en gebouwenbeheer de revue, en worden er diverse vakinhoudelijke presentaties en recepties verzorgd. Zoals ieder jaar heeft het evenement een centraal thema – dit jaar is dat ‘kwaliteit en beleving van de werkomgeving’. De Vakbeurs Facilitair vindt dit jaar plaats van 14-16 januari in de Brabanthallen in Den Bosch.

Kantoor

Gispen
Een van de organisaties die gedurende de vakbeurs aanwezig met een eigen stand is Gispen; een ontwerper, producent en leverancier van producten en diensten gericht op het inrichten van de woon- en werkomgeving. Dit jaar staat voor Gispen de vakbeurs vooral in het teken van de circulaire economie*. Want naast hun kernwaarden Innovatie, Inspiratie en Design vormt ook Duurzaamheid – en een circulaire benadering – een van de centrale uitgangspunten bij het bedrijf.

Over het belang van een circulaire economie en hun deelname aan de vakbeurs zegt Gispen het volgende: “Het creëren van optimale circulaire werk-, zorg-, leer en woonomgevingen vraagt inspanning en voorbereidingen voor onze toekomst. Gispen neemt het voortouw en koppelt eigenaarschap, financiële modellen, het product, de mens (gebruiker) en het proces (remanufactoring) aan elkaar. Op onze stand laat Gispen tijdens de Vakbeurs Facilitair een aantal concrete toepassingen zien waarin waardebehoud samen komt met inspirerend design.”

Copper8
Naast een eigen stand zal Gispen op alle drie de dagen een themapresentatie verzorgen rondom het thema ‘circulaire economie’. Karin Verploegen, Projectmanager Circulair bij Gispen zal samen met Cécile van Oppen van Copper8, een Amsterdams adviesbureau met een focus op duurzaamheid, presentaties geven over nieuwe business modellen binnen de circulaire economie. Met de presentaties willen zij opdrachtgevers en opdrachtnemers inspireren om de circulaire economie te omarmen: “een circulaire economie kun je niet alleen creëren, samenwerking is een vereiste!,” legt Van Oppen uit. “Duurzame vooruitgang kan geboekt worden wanneer we vragen stellen bij de gebruikelijke business modellen. Het moet niet alleen anders, het kan ook anders. Hoe? Vanuit circulaire principes en door anders te kijken naar de systemen van vandaag. Met die gedachte gaan we van lineair (koop) naar circulair (lease) en alle modellen hier tussenin, geïllustreerd met gerealiseerde casussen vanuit verschillende branches,” licht Van Oppen inhoudelijk toe.

Cecile van Oppen

Samenwerking
Gispen en Copper8 werkten in het verleden al vaker samen. Zo hebben de partijen vorig jaar intensief samengewerkt aan een project in opdracht van een netbeheerder. Het betrof het begeleiden van de aanbesteding voor meubilair, waarbij in een latere fase de ambities ten aanzien van de circulaire economie werden opgeschroefd.

“Ondanks de genomen beslissingen bij de selectiefase is in de aanbestedingsfase stevig ingezet op de circulaire ambities; waarbij de opdracht uiteindelijk gegund is aan Gispen. Tijdens het finaliseren van de overeenkomsten heeft Copper8 een spilfunctie mogen spelen ten aanzien van het borgen van de circulaire ambities door middel van de MVI overeenkomst, het business model en de uiteindelijke keuze van het meubilair," aldus Copper8.

* De circulaire economie streeft een economisch en industrieel systeem na dat de herbruikbaarheid van producten, grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waarde vernietiging in het totale systeem minimaliseert.

Nieuws

Meer nieuws over