RCE en Adviesgroep Novius winnen Architectuurprijs

04 december 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het Nederlands Architectuur Forum heeft onlangs de Architectuurprijs 2014 uitgereikt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Adviesgroep Novius wisten dit jaar de prijs in de wacht te slepen. Met hun project ‘Modernisering Uitvoering Subsidieverlening’ konden ze de jury overtuigen. Vanuit de adviesbranche was ook Atos genomineerd.

Novius wint Architectuurprijs 2014
Het Nederlands Architectuur Forum werd in 2002 opgericht en heeft als doel het stimuleren van het werken met architectuur en het bevorderen van de professionaliteit van architecten in de wereld van organisatie en IT. Ieder jaar reikt de organisatie de Architectuurprijs uit aan de beste architectuurprojecten. Twee projecten kwamen dit jaar voor de prijs in aanmerking: het project ‘Portero’ van ICT dienstverlener Atos en het Centrum indicatieinstelling zorg (CIZ), en het project ‘Modernisering Uitvoering Subsidieverlening’, dat werd uitgevoerd door De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Adviesgroep Novius. Het laatste duo ging er uiteindelijk met de prijs vandoor, die op 27 november tijdens het Landelijk Architectuur Congres in Nieuwegein werd uitgereikt. Dirk Houtgraaf, Programmadirecteur Erfgoed Digitaal bij de Rijksdienst, en Guido Bayens, partner bij Novius namen de prijs in ontvangst. Daarbij ontvingen zij ook een geldbedrag van €5.000, te besteden aan een goed doel.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Modernisering Uitvoering Subsidieverlening
RCE en Novius voerden samen het project ‘Modernisering Uitvoering Subsidieverlening’ door. Guido Bayens, partner bij Novius licht de probleemstelling toe: ”RCE verstrekt subsidies aan eigenaren van monumenten. Het aanvragen hiervan vereiste een stevig en vooral papieren dossier. De interne afhandeling ervan verliep ook op klassieke wijze: Het doorgeven van dikke, papieren dossiers. Dit proces was onvoldoende onder controle.”

Bayens legt uit hoe Novius de uitdaging te lijf ging: “Door Novius is in nauwe samenwerking met alle bedrijfsonderdelen eerst een business- en informatieplan opgesteld. Hieruit kwam naar voren dat er meer reden was om de procesinrichting en informatievoorziening te moderniseren. Vervolgens werd een bedrijfsreferentie architectuur opgesteld. Op basis hiervan werd een architectuur opgesteld van het vernieuwde subsidieproces en de geautomatiseerde ondersteuning.”

Nederlands Architectuur Forum

Inmiddels is de nieuwe oplossing volledig operationeel, en levert het conform de business case diverse voordelen op. “Aanvragen kunnen volledig digitaal worden ingediend, ook worden ze intern met workflow-ondersteuning afgehandeld. De bewerkingstijd en doorlooptijden zijn aanzienlijk verkort. Het aantal fouten drastisch gereduceerd. Er ligt nu een stevig fundament om ook de andere bedrijfsprocessen van RCE op vergelijkbare manier te moderniseren.”

Bayens geldt in Nederland als een expert op het gebied van bedrijfsarchitectuur – hij wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en was betrokken bij het opstellen en toepassen van afgeleide referentie-architecturen voor onder meer Het Rijk, Provincies en Gemeenten. Onlangs bracht hij het boek ‘Bedrijfsarchitectuur voor managers’ uit. Over het succes van het project zegt hij tenslotte: "Met een goede architectuur en een betrokken directie, kunnen innovaties binnen de overheid succesvol worden uitgevoerd."

Guido-Bayens, Novius

Atos
Vanuit de adviesbranche dong ook ICT dienstverlener Atos mee naar de Architectuurprijs. In samenwerking met het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) droegen zij het project ‘Portero’ voor, een unieke online tool waarmee zorgaanbieders gemakkelijk een digitale aanvraag indienen voor AWBZ-zorg. Eerder dit jaar was Portero, in het kader van de Computable Awards, genomineerd binnen de categorie ‘ICT-project van het jaar in de publieke sector’.