Boek van Guido Bayens: Bedrijfsarchitectuur voor managers

21 mei 2014 Consultancy.nl

Guido Bayens, partner bij Novius, heeft het boek ‘Bedrijfsarchitectuur voor managers’ uitgebracht. In het boek gaat de bedrijfsadviseur uitgebreid in op hoe organisaties hun prestaties kunnen verbeteren aan de hand van een samenhangende bedrijfsinrichting. 

Bedrijfsarchitectuur is de discipline van samenhang en samenwerking tussen alle belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering, waaronder de organisatie-, informatie- en technische inrichting. Met een optimale bedrijfsinrichting komen producten, diensten, distributie, productie, processen, informatie-huishouding en technologie in een juiste balans. Het resultaat: betere dienstverlening, lagere kosten en een tevreden klant. 

Samenhang en samenwerking

Als gevolg van trends in de markt – zoals forse concurrentie, nieuwe technologieën en strengere wet- & regelgeving – is het thema Bedrijfsarchitectuur in de afgelopen jaren meer en meer in de belangstelling gekomen. Willen bedrijven concurrerend blijven dan moeten ze een onderscheidende customer experience kunnen bieden, tegelijkertijd ondersteund door een organisatie die zowel flexibel als weerbaar is. Om hieraan te kunnen voldoen is een steeds nadrukkelijker rol weggelegd voor bedrijfsarchitectuur. 

Ondanks het toenemende belang van bedrijfsarchitectuur blijven organisaties steevast worstelen met het vinden van de juiste balans. Ongeacht het type bedrijf of branche waarin het actief is geldt dat het implementeren van een optimale bedrijfsarchitectuur een zaak van hoogopgeleide professionals is. Naast de technische aspecten gaat het immers ook om de inrichting van de organisatie, de vormgeving van bedrijfsprocessen, informatiestromen, verantwoordelijkheden en diverse people-gerelateerde voetangels en valkuilen. 

Van bedrijfsstrategie naar bedrijfsinrichting

Het boek maakt op een toegankelijke wijze duidelijk hoe ingrijpende veranderingen binnen organisaties tot stand gebracht kunnen worden en wat de rol van bedrijfsarchitecten hierbij is. Bedrijfsarchitectuur zorgt voor een 'vertaling'  van de bedrijfsstrategie naar een bijbehorende bedrijfsinrichting. Door de gekozen holistische benadering beschrijft het boek hoe businessvraagstukken, procesinrichting en de IT-huishouding op een samenhangende manier ontworpen en gerealiseerd kunnen worden. 

"Dit boek is bedoeld om managers te informeren over de strategische waarde van bedrijfsarchitectuur en hoe een hoogwaardige architectuurfunctie kan worden vorm gegeven" aldus Bayens.