KPN: Stappenplan voor het opstellen van ICT roadmap

26 november 2014 Consultancy.nl

Organisaties willen flexibel en wendbaar zijn om snel te kunnen reageren op veranderingen. Medewerkers willen steeds vaker plaats- en tijdafhankelijk (samen)werken. Ondertussen heeft de ICT-afdeling andere prioriteiten: stabiliteit en beschikbaarheid van ICT. Hoe kunnen managers de business- en ICT-doelstellingen op één lijn brengen? Frank van der Heijden, Business consultant bij KPN Consulting, geeft een 3-stappenplan.

Door snelle technologische en marktontwikkelingen wordt het spanningsveld tussen de ambities van de business en de ICT-doelstellingen steeds groter. De verwachtingen van de bestuurders zijn hoog. Zij willen snel kunnen reageren op veranderingen om de concurrentie het hoofd te bieden en om te blijven groeien. Ondertussen heeft de ICT-afdeling andere prioriteiten: een stabiele ICT-omgeving, het nemen van weloverwogen besluiten en risicoarme migratiestappen bij de introductie van nieuwe ICT-middelen. Geen omgeving dus voor snelle en ad hoc veranderingen.

Hoe brengt u business en ICT op een lijn

De uitdaging: business en ICT op één lijn
Bijna iedere organisatie zal de noodzaak van betere samenwerking tussen de business en ICT in verandertrajecten erkennen. Maar het overbruggen van de verschillen tussen de businessambities en ICT-doelstellingen blijkt nog altijd een grote uitdaging. Net als het maken van technologiekeuzes die de bedrijfsdoelen op het juiste moment ondersteunen. Om een brug te slaan tussen ICT en de business, is het belangrijk de volgende vragen te beantwoorden:

• Hoe interesseer je stakeholders uit de business om tijd te investeren in het gezamenlijk opstellen van een ICT-roadmap?

• Wie spreekt de taal van de business en kan hun behoefte vertalen naar ICT-oplossingen?

• Hoe wordt er voldoende gewicht aan businessdoelen gegeven zonder voorbij te gaan aan technische afhankelijkheden en relatieve complexiteit?

• Hoe zorg je ervoor dat de ICT-roadmap de businessdoelen goed ondersteunt, toekomstvast is (3-5 jaar) en breed in de organisatie op directieniveau wordt gedragen? 

3 stappenplan
De volgende stappen helpen uw organisatie op weg naar een ICT-roadmap die is geijkt aan de strategische organisatiedoelen en in nauwe samenwerking met de business is opgesteld.

Ontwikkel een ICT roadmap

1. Breng behoeften en oplossingen in kaart
Breng, bijvoorbeeld in de vorm van een visieworkshop of met diepte-interviews, in kaart welke behoeften en strategische prioriteiten er leven bij de business. Betrek hierbij vooral de stakeholders uit de business en formuleer samen de gewenste functionele oplossingsrichtingen. Kijk naar zowel people- en proces- als technology-perspectief.   

2. Voer een fit for purposeanalyse uit
Maak een analyse van de bestaande netwerken en communicatiesystemen en stel de mate van geschiktheid vast ten opzichte van de behoeften van de organisatie. Zo ontstaat een dashboard dat helder inzicht geeft in de te verbeteren ICT-domeinen, bijvoorbeeld communicatie-infrastructuur en/of de (mobiele) werkplek. 

3. Stel een gezamenlijke roadmap op
Prioriteer samen met stakeholders uit de business de functionele oplossingsrichtingen en vertaal die naar ICT-oplossingsrichtingen, bepaal de impact ervan op de strategische doelen van de organisatie en breng de afhankelijkheden in kaart. Samen met het dashboard uit stap 2, levert dit een meerjaren-ICT-roadmap op die duidelijk inzicht geeft in de samenhang tussen de afzonderlijke roadmap items.

KPN Consulting

Toekomstvaste beslissingen
Door gezamenlijk toe te werken naar een ICT-roadmap ontstaat er een goede dialoog tussen de business en ICT én beter begrip voor elkaars doelen en uitdagingen. Het proces van de totstandkoming van de roadmap is daarbij net zo waardevol als het eindproduct. De gezamenlijke roadmap geeft ankerpunten voor het nemen van toekomstvaste beslissingen, input voor de strategische ICT-projectenkalender en is een belangrijke informatiebron voor marktconsultaties. Bovendien wordt de relevantie van ICT-veranderingen – ook de veranderingen die op het eerste gezicht geen directe waarde voor de bedrijfsvoering creëren – inzichtelijk voor business stakeholders, waardoor de besluitvorming over vaak grote ICT-investeringen soepeler verloopt. ICT wordt zo een aanjager van de verwezenlijking van ambities van de business.

Dit artikel verscheen eerder in #trendingtopics, het magazine voor relaties van KPN Consulting.

Nieuws

Meer nieuws over