VKA verzorgt praktijkdag Congres Dataprotectie en Privacy

26 november 2014 Consultancy.nl

Op 11 en 17 december vindt het ‘Nationaal Congres Dataprotectie en Privacy’ plaats in Amsterdam. De gehele tweede dag, de praktijkdag, wordt verzorgd door twee adviseurs van Verdonck, Klooster & Associates: Frank van Vonderen en Steven Debets.

Big Data neemt vlucht
Naarmate Big Data een steeds belangrijkere rol inneemt in de managementagenda van organisaties, neemt inmiddels ook de omvang van dataverzameling in een razend tempo toe. Naast de commerciële kansen die Big Data biedt, creëert het echter ook diverse uitdagingen – in het bijzonder op het gebied van authenticiteit van data- en privacyvraagstukken. Vooral dat laatste speelt een steeds grotere rol bij consumenten, die in toenemende mate waarde hechten aan hun privacy. Voor organisaties heeft dit twee gevolgen. Allereerst kunnen zij zich – vanuit een risico- en commercieel perspectief bekeken – onderscheiden door een privacy-bewuste organisatie neer te zetten. Daarnaast zal er in de toekomst sprake zijn van een forse toename in regelgeving en privacybeschermende maatregelen.

VKA - Congres Dataprotectie en Privacy

Managers krijgen door het in snel tempo veranderende landschap diverse uitdagingen voor hun kiezen. Om hen te helpen de nieuwe markt te begrijpen besloot het Institute for International Research (IIR*) om het ‘Nationaal Congres Dataprotectie en Privacy’ te organiseren. Tijdens een 2-daagse training krijgen deelnemers inzicht in de stand van zaken ten aanzien van relevante privacywetgeving, waaronder de Europese Privacy Verordening. Daarnaast krijgen ze concrete handvatten aangereikt waarmee ze privacybeleid kunnen vormgeven en uitvoeren. Doelgroep van het congres is onder meer Privacy Officers, Dataprotectie Managers, Compliance Officers, Data Privacy Officers, (IT) Security Managers, Advocaten, Bedrijfsjuristen, Marketing Managers en Consultants.

Frank Van Vonderen en Steven Debets - VKA

Verdonck, Klooster & Associates
17 december, de terugkomdag van het evenement, is een praktijkdag die wordt georganiseerd door Verdonck Klooster en Associates (VKA) – een adviesbureau uit Zoetermeer dat opereert op het snijvlak van strategie, procesinrichting en ICT in de publieke sector. VKA adviseurs Frank van Vonderen (Management Consultant) en Steven Debets (Partner) verzorgen tijdens de dag de workshop ‘Privacy Impact Assessment (PIA) & Risico’s in de praktijk’. Daarin leren zij de deelnemers hoe deze een PIA kunnen uitvoeren, hoe ze tot een risk-based benadering van privacy compliance kunnen komen, en kijken ze naar hoe een privacyprogramma er voor organisaties uit zou kunnen zien.

* Het Institute for International Research (IIR) is een kennis- en netwerkorganisatie, die conferenties en trainingen verzorgt.

Nieuws