Roland Berger wil verdrievoudigen met nieuwe strategie

06 oktober 2014 Consultancy.nl

Charles-Edouard Bouée, de nieuw verkozen CEO van Roland Berger Strategy Consultants werkt momenteel samen met het Global Executive Committee aan een nieuwe strategie voor het advieskantoor. Hoewel de strategie nog niet in detail openbaar is gemaakt, heeft Consultancy.nl een outline van de plannen weten te bemachtigen, en die plannen zijn enorm. De blauwdruk van de nieuwe strategie is gecentreerd rondom een ambitieuze groeidoelstelling – de komende jaren wil het internationale management consultancy bureau zijn grootte verdrievoudigen. Dit zou vooral gerealiseerd moeten worden door het verder uitbreiden van zijn footprint en de introductie van diverse ‘sub-brands’ en ‘hotspots’.

Na Roland Berger’s besluit eind vorig jaar om zelfstandig te blijven opereren, kwam het wereldwijde partnerteam overeen dat het kantoor naar een nieuwe strategie toe zou moeten werken, met onder andere de doelstelling om de wereldwijde aanwezigheid, de grootte, financiële winstgevendheid en de reputatie van het kantoor een boost te geven. De belangrijkste eindverantwoordelijke voor deze taak is de Fransman Charles-Edouard Bouée, die in de zomer werd benoemd tot CEO, samen met Stefan Schaible en Tijo Collot d'Escury, die werden aangesteld als Deputy CEOs begin september. Samen met de vier andere leden van Roland Berger’s Global Executive Committee (GEC) gaven ze de afgelopen tijd intensief leiding aan de ontwikkeling van de nieuwe strategie.

Roland Berger - Branding

Hoewel de strategie zich nog altijd in een work-in-progress fase bevind, en ook nog niet intern langs de management gelederen is gedeeld, laat de outline zien dat de grootte en het marktaandeel de kern vormen van het masterplan. Adviesbureaus, vooral de bureaus die actief zijn in de top van de markt, staan onder toenemende druk om op gelijke hoogte te blijven met de toenemende globalisering van hun klanten. Bovendien, gedreven door toenemende externe en interne complexiteit, vragen klanten steeds meer van externe adviseurs. Dit betekent dat de grootte en het wereldwijde bereik nog essentiëler zijn geworden voor consultants, in combinatie met een gedifferentieerde positionering binnen de markt, bijvoorbeeld door een diepe industrie- en/of functionele kennis, een multidisciplinaire aanpak of een niche aanbod.

In het geval van Roland Berger vormt de grootte een focusgebied – het bedrijf is kleiner dan de drie grote marktleiders in het strategy consulting landschap – McKinseyBCG en Bain – maar is tegelijkertijd te groot en te breed, wat zijn capaciteiten betreft, om zich als een niche speler te positioneren. In een tijd waarin winstgevendheid onder druk staat – bijvoorbeeld geïllustreerd door Monitor’s failissement of Booz’s beslissing om zichzelf aan PwC te verkopen – staat zonder twijfel vast dat Roland Berger’s Global Executive Committee zich erop zal richten zijn schaal te vergroten.

Employees per Strategy Firm

Groeistrategie
Niet geheel verrassend, heeft Roland Berger’s GEC het belang ingezien van hun grootte als een belangrijke concurrentiefactor, en besloot het zijn nieuwe strategie te centreren rondom groei. De komende jaren wil het bureau zijn business verdrievoudigen, van de huidige 2.400 werknemers naar meer dan 7.000, een transitie die niet alleen binnen Europa maar ook wereldwijd de top-5 positie van het kantoor binnen het strategie segment zou bevestigen, tussen de grotere Amerikaanse spelers. Tegelijkertijd, kiest Roland Berger er bewust voor om vast te houden aan zijn ‘high-end’ consulting model, en weigert het om uit te breiden naar segmenten met een lagere toegevoegde waarden (bijv. implementaties, digital execution, etc.), waardoor alleen horizontale uitbreiding overblijft binnen de advisory waardeketen. Om de ambitieuze doelstelling te realiseren, zal het bureau drie belangrijke pijlers ontplooien.

De eerste pijler richt zich op de uitrol van een serie van nieuwe sub-brands, om zichzelf beter te positioneren richting klanten, terwijl tegelijkertijd zijn traditionele high-end strategy consultancyaanbod geen waarde verliest. Deze multi-brand aanpak volgt soortgelijke aanpakken van andere spelers binnen de markt, waarbij het digitale segment een van de meest bekende voorbeelden vormt: McKinsey werkt met McKinsey Digital, Boston Consulting Group opereert met BCG Digital Solutions en tientallen overige consultancybureaus hebben recentelijk een apart Digital label gelanceerd. Roland Berger werkt aan plannen voor labels als: ‘Roland Berger Digital’, ‘Roland Berger Real Estate’ en ‘Roland Berger Executive Communications’. Om deze sub-brands te bouwen, wordt verwacht dat allianties en partnerships zullen worden afgesloten met specialistische organisaties.

Roland Berger - Wereldwijde groei

Het verder uitbreiden van zijn wereldwijde aanwezigheid vormt de tweede pijler. Deze moet doorgevoerd worden door een combinatie van ‘hotspots’ binnen de markt, die relevant zijn voor de respectievelijke industrieën, en een meer ‘open’ delivery aanpak met branchegenoten binnen de industrie, voornamelijk in disciplines die niet gedekt worden door hun dienstenportfolio.

Tenslotte, is de GEC zich ervan bewust dat de wereldwijde uitbreiding alleen succesvol kan zijn als het bureau terugkeert naar de hoge winstgevendheidsniveaus die het genoot ten tijde van voor de crisis. De afgelopen maanden werden diverse initiatieven uitgerold om de winstgevendheid een boost te geven, die volgens analisten hebben gezorgd – tot aan vandaag – voor jaarlijkse besparingen van ongeveer €50 miljoen. En ook voor de komende periode zal de interne efficiëntie van het strategie adviesbureau een boost krijgen door de uitrol van een aantal nieuwe projecten. Partners zullen hier naar verwachting snel de vruchten van gaan plukken – de winsten van Roland Berger zijn aan het stijgen en voor de eerste keer binnen een aantal jaar zullen de aandeelhouders van het bedrijf dividend ontvangen.

Charles Edouard Bouee - Stefan Schaible - Tijo Collot dEscury

Uitrol in 2015
Roland Berger bevestigde tegenover Consultancy.uk dat de nieuwe strategie begin 2015 gelanceerd zal worden. Om verstoring van de business te minimaliseren zal het bureau, in tegenstelling tot een ‘big-bang’ aanpak, een gefaseerde implementatiestrategie volgen en zal Roland Berger circa 6 à 12 maanden uittrekken om de uitrol te voltooien.

Nieuws