Scenter adviseur Best Value Level A+ gecertificeerd

03 oktober 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wencke Heijblok, consultant bij organisatieadviesbureau Scenter, heeft het IMT, PIPS en TTT examen gehaald en is daarmee opnieuw voor een periode van een jaar Best Value Level A+ gecertificeerd. Met de certificering is zij een van de in totaal 14 personen met een Best Value Level A+ notering in Nederland.

Best Value
De Best Value-aanpak is een uit Amerika afkomstig concept dat inmiddels ruim wordt ingezet bij diverse organisaties en overheidsinstellingen. Best Value is een manier om de expertise van opdrachtnemers beter te benutten en ketensamenwerking te verbeteren. De aanpak gaat uit van de kracht van opdrachtnemers en zet zich af tegen de micro-gedachte van het traditionele aanbesteden. De Best-Value aanpak pleit voor meer macro-sturing, op basis van meer samenwerking, realiteitszin en vertrouwen - dit in tegenstelling tot het in detail beschrijven van aspecten als taken, kwaliteitslevels, planning en resourcing.

Scenter Best Value Level

Scenter
Wencke Heijblok, organisatieadviseur bij Scenter en expert op het gebied van prestatieinkoop (Best Value Procurement) is opnieuw er in geslaagd om het IMT (Information Measurement Theory), PIPS (Performance Information Procurement System) en TTT (Train the Trainer) examen met succes af te ronden en daarmee opnieuw de Best Value A+ certificering te verkrijgen, de hoogst mogelijke waardering in het certificeringssysteem.

Best Value Niveaus
Om de kwaliteit van de Best Value-aanpak in Nederland te garanderen is er een certificeringsprogramma opgezet, dat uit drie niveaus bestaat: Best Value Level B, Best Value Level A en Best Value Level A+.

Het eerste niveau in de Best Value certificering is het Level B certificaat. Door een training van minimaal 5 dagdelen, zullen deelnemers door een gediplomeerde trainer (met A+ certificering) geschoold worden. Iedere 3 jaar moet opnieuw een training gevolgd worden voor verlenging van de certificering. In Nederland worden trainingen verzorgd door inkooporganisatie NEVI.

Wencke Heijblok - Scenter

Het tweede niveau in de Best Value certificering is het Level A certificaat. Voor deelname moeten cursisten eerder een Level B certificaat behaald hebben. Voor de Level A certificering schrijven deelnemers een paper waarin de processen en uitkomsten van een real life Best Value Project worden beschreven. De paper wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Best Value Certification Board, die de Level A certificering aanbiedt. Na het behalen van de Level A certificering wordt de certificaathouder vermeld in het register van Best Value A certificaathouders van de PBSRG (Performance Based Studies Research Group) en de VBVN (vereniging Best Value Nederland). Voor Best Value Level A geldt dat ieder jaar opnieuw een training gevolgd moet worden voor verlenging van de certificering.

Best Value Level A+
Wencke Heijblok behaalt dus opnieuw het hoogste niveau in de Best Value Certificering, het Level A+ certificaat. Voor deelname moeten cursisten eerder een Level A certificaat behaald hebben. De Level A+ trainingen worden uitsluitend aangeboden door de Arizona State University, middels het programma “Train the Trainer Course”. Na het behalen van de Level A+ certificering wordt de certificaathouder vermeld in het register van Best Value A+ certificaathouders van de PBSRG. Voor Best Value Level A+ geldt dat ieder jaar opnieuw een training gevolgd moet worden voor verlenging van de certificering.