Finext: 5 tips voor gemotiveerde en betrokken werknemers

30 september 2014 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Gemotiveerde en betrokken werknemers zijn de motor van iedere succesvolle organisatie. Ze krijgen niet alleen veel werk gedaan. Ze denken vaak ook proactief mee over de richting van de organisatie, lossen problemen snel op, komen met innovatieve ideeën en zorgen voor een energieke werkomgeving. Hoe creëer je als manager een beheersbare omgeving met gemotiveerde werknemers en optimale prestaties? Melvin van Drimmelen, adviseur bij Finext, geeft vijf tips.

1. Maak doelen persoonlijk.
We worden allemaal gemotiveerd door verschillende zaken. Als manager is het belangrijk dat je begrijpt wat jouw werknemers motiveert. Het gaat vaak om factoren die per medewerker verschillend kunnen zijn. Ga daarom met je mensen samenzitten om te achterhalen wat deze factoren zijn en maak ze onderdeel in het stellen van doelen.

Werknemers willen graag het totaalplaatje begrijpen en een bijdrage leveren aan een groter geheel. De ‘waarom’-vraag moet voor werknemers duidelijk zijn en blijven. Het neerzetten van sturende en motiverende doelstellingen in lijn met de strategie geeft werknemers beter inzicht in de richting van de organisatie en hoe zij als individu hieraan kunnen bijdragen. Als mensen het gevoel hebben geen invloed te hebben op het gewenste resultaat, zullen ze zich minder inzetten om de doelen te bereiken.

Blije Werknemers

Kom concrete uitdagende doelen overeen, met realistische deadlines. Doelen zonder deadlines gaan vaak verloren in de waan van de dag. Wanneer je concrete uitdagende doelen neerzet, zullen werknemers zich meer betrokken voelen bij zowel hun persoonlijke groei als dat van de organisatie.

2. Zorg voor transparantie.
Nu duidelijk is wat er van mensen wordt verwacht en waarom, is het belangrijk om te zorgen voor eerlijke meting en beoordeling op de voortgang en prestaties. Dat begint met het vastleggen van de overeengekomen doelen in bijvoorbeeld een Total Compensation Management systeem. Dit helpt om op een eenvoudige manier doelen op individueel, team-, afdeling- en organisatieniveau te managen.

Zorg ook voor heldere KPI’s en deadlines waarop resultaten gemeten worden , en maak de voortgang inzichtelijk. Een performance dashboard kan hierin uitkomst bieden. Door doelstellingen transparant te maken, zien werknemers hoe hun eigen doelen en prestaties zich verhouden tot die van collega’s. Het geeft een impuls aan zowel de individuele prestaties als de teamprestaties. Iedereen weet van elkaar wat hij moet doen en met wie ze moeten samenwerken om de doelen te bereiken. Het houdt werknemers gefocust wanneer hun voortgang structureel en op een eerlijke manier wordt gemeten en waargenomen.

Daarnaast kan het als manager lonen om ook je eigen doelen inzichtelijk te maken richting je mensen. Geef een positief voorbeeld door ook voor jezelf een aantal uitdagende doelen neer te zetten.

Finext - Tips Medewerkers

3. Wees flexibel.
Markten veranderen snel en daarmee het landschap waarin de organisatie zich bevindt. Het kan daardoor voorkomen dat eerder overeengekomen doelstellingen niet meer relevant zijn. Deadlines of prioriteiten moeten misschien worden aangepast of doelen moeten worden vervangen. Voorkom dat je vasthoudt aan iets dat niet meer relevant is voor je werknemers of de organisatie, simpelweg omdat je dit nou eenmaal hebt afgesproken.

Het is dus belangrijk dat de gestelde doelen op zichzelf ook worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. Duidelijke communicatie en transparantie zijn hierin essentieel, zodat werknemers niet voor verassingen komen te staan. Voor iedereen moet duidelijk blijven wat er verwacht wordt en waarop beoordeeld wordt. Zorg dat je bij kunt sturen als de markt daar om vraagt, en zorg ervoor dat je mensen in dezelfde richting meebewegen. Weten wanneer je doelen moet laten vallen en bijsturen is soms al voortgang op zich.

4. Geef vertrouwen.
Geef mensen de vrijheid om zelf de route te bepalen, het is uiteindelijk het resultaat dat telt. Geef je mensen verantwoordelijkheid en vrijheid om doelen te bereiken en verlies je niet in processen en regels. Wanneer je werknemers behandeld als kinderen, zullen ze zich ook gedragen als kinderen.

Finext - vertrouwen

Managers moeten zich richten op de ‘wat’ en niet op de ‘hoe’. Stimuleer mensen om dingen op een nieuwe eigen manier te doen en laat ze ook weten wanneer ze het goed hebben gedaan. Werknemers zullen veel productiever en gemotiveerder zijn wanneer je ze de vrijheid geeft om hun eigen strategie te bepalen.

Als manager zorg je dat de juiste middelen beschikbaar zijn om de doelen te bereiken en geef je mensen het vertrouwen. Geef positieve feedback op hun inzet, potentieel en resultaten. Ze zullen zich ontwikkelen tot werknemers die zich zeker voelen om uitdagende doelen te stellen en te behalen, oplossingsgericht denken en in staat zijn hun eigen werk te managen.

5. Waardeer succes.
Een extra stimulans voor werknemers om hun doelen te bereiken is de waardering die je geeft voor prestaties, klein en groot. Mensen hebben het nodig om succes te vieren en erkend te worden voor de geleverde prestaties. Uiteindelijk is er geen grotere motivator voor mensen dan het gevoel te hebben succesvol en met zinvolle dingen bezig te zijn. Door het transparant maken van de prestaties in een goede softwareoplossing, kun je als manager op een structurele manier de juiste feedback en waardering geven aan je mensen.

Melvin van Drimmelen - Finext

Daarnaast kan beloning, zowel financieel als niet-financieel, als extra stimulans gelden. Ontdek hoe je mensen beloond willen worden voor hun werk. Je kunt bijvoorbeeld verschillende incentives koppelen aan de gestelde doelen. Soms kan een dinerbon voor twee net zo effectief zijn als een financiële beloning. Voor kleinere taken kan het effectief zijn om gamificationelementen in te zetten om taken leuker en prestaties zichtbaar te maken.

Voor een maximaal effect is het belangrijk dat de beloning snel volgt na de geleverde prestaties. Daarnaast moet er een goede mix aan beloningscomponenten en doelstellingen gehanteerd worden. Dit zal de toewijding om de doelstellingen te behalen en de beloning te ontvangen vergroten.

Een optimaal draaiende motor.
Je werknemers centraal stellen en hun behoeften in kaart brengen is essentieel op weg naar gemotiveerde en succesvolle werknemers. Door deze te vertalen naar zowel individuele als teamdoelen en af te stemmen op de organisatiestrategie, creëer je een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor succes. Om al deze componenten beheersbaar te houden is goed gereedschap essentieel. Bovenstaande suggesties tips in combinatie met een effectieve Total Compensation Managementoplossing helpen je als manager een optimaal draaiende motor te ontwikkelen.