Novisource en BusinessForensics bestrijden cybercrime

24 september 2014 Consultancy.nl

Advies- en interimbureau Novisource heeft een partnership afgesloten met BusinessForensics, een bedrijf dat zich specialiseert in het bestrijden van fraude en cybercrime. Als onderdeel van de samenwerking gaan de partners hun forensics krachten bundelen, zowel op het gebied als sales als projectuitvoering.

Fraude is een steeds vaker voorkomend misdrijf. Voor de overheid en het bedrijfsleven heeft dit in de praktijk grote financiële gevolgen – volgens een recente schatting van PwC komt jaarlijks €11 miljard onrechtmatig in verkeerde handen terecht, ruim €600 per hoofd van de bevolking. De overheid is met een fraudeomvang van €7,3 miljard de grootste benadeelde. Met name de frequentie en impact van cybercrime neemt in rap tempo toe. Wereldwijd kost cybercrime de wereld volgens Aon inmiddels al zo’n €110 miljard per jaar, daarbij is het de verwachting dat de schade de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.

Novisource en BusinessForensics bestrijden cybercrime

Om het bedrijfsleven beter te beschermen tegen fraude zijn Novisource en BusinessForensics per 18 september jongstleden een strategisch partnership aangegaan. Doel van het samenwerkingsverband is om een integrale propositie te kunnen aanbieden op technisch en business vlak, waarbij de nadruk in eerste instantie ligt op opdrachtgevers in de financiële sector. BusinessForensics levert het systeem waarmee banken, verzekeraars en overige financiële instellingen in staat zijn om fraude en andere vormen van financial & cyber crime preventief te monitoren en te onderzoeken, Novisource daarentegen heeft ervaring met het begeleiden van (complexe) implementatietrajecten. 

Ook zullen de partners waar mogelijk gezamenlijk optrekken richting klanten en bij de ontwikkeling van best practices. Zo zullen bijvoorbeeld sjablonen ontwikkeld worden voor de configuratie en implementatie fases van projecten, waarmee de implementatietijd en dus ook de kosten voor standaardwerkzaamheden verlaagd kunnen worden. “Hierdoor kan extra aandacht besteed worden aan de specifieke risico’s van klanten,” aldus Novisource en BusinessForensics in een gezamenlijk persbericht.

Nieuws

Meer nieuws over