VKA evalueert integratie Windows 8 tablet in onderwijs

02 juli 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft in opdracht van onder meer Microsoft en SURFmarket een pilot waarin drie basisscholen gebruik maken van de Windows 8 Tablet (W8T) geëvalueerd. VKA onderzoekt hoe goed de tablets in de ICT-omgevingen van de scholen zijn geïntegreerd en of de W8T de software, webtoepassingen en apps van de scholen ondersteunt. De resultaten zullen in juli bekendgemaakt worden aan het einde van de pilot.

Tablets in het onderwijs
In juni 2011 werd de eerste tablet met Windows 8 onthuld. Met de opkomst van de tablet in het onderwijs was het tijd om te onderzoeken of het systeem wel iets toevoegt aan het onderwijssysteem. Microsoft gaf, samen met leveranciers van licenties in het Nederlandse onderwijs (o.a. SURFmarket, SLBdiensten en APS IT-diensten) opdracht om twee onderzoeken uit te voeren. Onderzoeksinstituut ITS, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, kreeg de taak om het effect van het gebruik van de Windows 8 tablet in de klas op de leerkracht, de leerlingen en de leerresultaten onder de loep te nemen*. Verdonck, Klooster & Associates kreeg de verantwoordelijk om de integratie van de W8T met de ICT-omgeving van scholen te testen. 

VKA evalueert ICT integratie Windows 8 tablet in onderwijs

Pilot
Om te testen hoe de W8T in de bestaande ICT-omgeving van scholen geïntegreerd is, is er een pilot uitgevoerd onder drie basisscholen, die hun huidige ICT-omgeving op orde hadden en toe waren aan een nieuwe stap. In september 2013 startten de basisscholen De Oostwijzer uit Zoetermeer, PCBS De Paasberg uit Oosterbeek en BS Rivierenwijk uit Deventer de pilot (schooljaar 2013-2014). Hierbij werken alle leerlingen van één groep met de tablet om te oefenen met de lesstop. De scholen zijn uitgekozen op verschillen in hoe de ICT-structuur georganiseerd is om een breder beeld te vormen van de mogelijkheden van werken met een tablet op basisscholen met verschillende systemen, in plaats van een uniform systeem.

De resultaten van de pilot worden binnenkort door VKA bekendgemaakt.

* De tussentijdse resultaten van het onderzoek tonen overwegend positieve geluiden. Leerkrachten zien onder andere een positief effect op werkdruk en motivatie. Het besturingssysteem leidde daarentegen zo nu en dan tot irritaties. De tablets zijn vooral ingezet om mee te oefenen, waardoor de leerlingen meer herhaling van de stof kregen. In juli komt het eindrapport van ITS uit, welke meer licht zal schijnen op de voor- en nadelen van de W8T in het onderwijs.