ConQuaestor: 6 vormen ketensamenwerking vergeleken

01 juli 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Ketensamenwerking heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld tot een van de populairste toverwoorden binnen managementland. Gedreven door de druk in de markt om zich te specialiseren en te onderscheiden, zoeken organisaties in toenemende mate partners binnen de gehele waardeketen om hun diensten, marktpositie en/of innovatiepotentieel te versterken. Tegelijkertijd echter is er nog relatief weinig bekend over ketensamenwerking. Welke vormen bestaan er? En hoe effectief is iedere aanpak? Een nieuw rapport van ConQuaestor biedt waardevolle inzichten in de wereld van co-creatie.

ConQuaestor vroeg zo’n 300 professionals om de effectiviteit van ketensamenwerking te evalueren op basis van drie strategische doelstellingen, te weten klantgerichtheid, operationele resultaten en financiële resultaten*. Hierbij werd gebruik gemaakt van een vijf-punts Likertschaal (van ‘helemaal oneens’ tot helemaal mee eens’) en een zestal ketentyperingen**:

ConQuaestor - Effectiviteit van ketensamenwerking

Zie het artikel ‘De zes vormen van ketensamenwerking’ voor meer informatie.

De resultaten van de respondenten tonen aan dat het type ketensamenwerking dat in de praktijk wordt toegepast verschillende effecten heeft op strategische doelstellingen. Willen organisaties bijvoorbeeld een operationale verbeterslag boeken dan doen ze er verstandiger aan om structurele samenwerkingsverbanden op te tuigen, of samen met ketenpartners initiatieven te ontwikkelen. Ligt de focus echter puur op financieel gewin, dan heeft het volgens de respondenten de voorkeur om samenwerkingen aan te gaan op supply chain gebied.

Het onderzoek toont verder ook aan dat over de hele linie ketensamenwerking zich beter leent voor het realiseren van operationale resultaten. De bijdrage aan financiële resultaten wordt als laagst ingeschat, alhoewel dit met name het gevolg is van de negatieve bijdrage van de samenwerkingsvorm ‘geïnstitutionaliseerde samenwerking’. “Nadere analyse van de data laat zien dat geïnstitutionaliseerde samenwerking vooral voorkomt in de overheidssectoren,” zegt ConQuaestor partner Mark Telgenkamp.

Ketensamenwerking

De meest effectieve vorm van ketensamenwerking is de structurele variant. “Een mogelijke verklaring hiervoor is de lange termijn focus van de organisaties in de keten. Door deze langdurige relatie groeit het vertrouwen tussen de ketenpartners en kan men op elkaar bouwen,” aldus Telgenkamp. Daarnaast valt op dat vormen die ontstaan vanuit een gezamenlijk doel – naast ‘structurele samenwerking’ zijn dat ook ‘gezamenlijk initiatief’ en ‘projectmatige samenwerking’ – het hoogst worden gewaardeerd. 

Klantgerichtheid: hogere klanttevredenheid, meer flexibiliteit, hogere leveringsbetrouwbaarheid en levertijdverkorting. Operationeel resultaat: hogere kwaliteit en betrouwbaarheid, kortere doorloop-tijd, betere forecasting. Financieel resultaat: lagere kosten, kortere cash-to-cash cycle, hogere omzet. 

** De ketentypering is overgenomen van het INK (2010) en is door ConQuaestor aangevuld met het ketentype ‘Ketens binnen een organisatie/concern’. Het consultancybureau koos hiervoor om recht te doen aan de complexe samenwerking tussen afdelingen van verschillende organisatieonderdelen in grote organisaties.