ConQuaestor: De zes vormen van ketensamenwerking

01 juli 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd

In de 2014 editie van ConQuaestor’s jaarlijkse Business Process Management onderzoek verdiepte de consultingorganisatie zich in de verschillende vormen van ketensamenwerking. Mede op basis van een bestaande typologie van INK identificeerde het adviesbureau een zestal ketentyperingen. Een overzicht: 

Gezamenlijk initiatief
Een samenwerking die organisch tot stand is gekomen en ook zo wordt gemanaged. Er is sprake van een door alle schakels erkende problematiek die aangepakt moet worden. Uitstraling en professionele autoriteit leidden tot een soort natuurlijk regie en coördinatie. 

Gezaamlijk initiatief - Proiectmatige samenwerking - geinstitutionaliseerde samenwerking - Structuele samenwerking

Projectmatige samenwerking
Er ligt een contract als basis voor de samenwerking. De samenwerking kent een einddatum. Er zijn harde meetbare resultaten en de samenwerking wordt ‘afgerekend’ op Return On Investment (ROI). 

Structurele samenwerking (heterarchie)
Een probleemgerichte samenwerking waarbij de samenwerkende partijen gelijkwaardig zijn in hun koersbepaling en zeggenschap en waarbij alle deelnemende partijen een onderhavig ketenprobleem onderschrijven en aanvoelen. 

Supply Chain / Vlaggenschip merkenstrategie
De koers van deze ketensamenwerking is gericht op efficiency en aandeelhouderswaarde. De ketensamenwerking wordt vanuit de merkeigenaar en/of aandeelhouder opgezet als een vorm van functioneel samenwerken waarbij aspecten van de bedrijfsvoering worden gedeeld. 

Samenwerken in de Keten

Geïnstitutionaliseerde samenwerking
De ketensamenwerking komt tot stand naar aanleiding van de wet- en regelgeving, uitmondend in min of meer verplichte c.q. tot elkaar veroordeelde samenwerking van partijen, rondom thema’s.

Ketens binnen de organisatie
Een samenwerkingsvorm waarbij het gehele primaire proces binnen één organisatie plaatsvindt, waarbij min of meer zelfstandige bedrijfsonderdelen van de organisatie moeten samenwerken om de klant te bedienen.