Marlieke van Gulick versterkt bureau SeinstravandeLaar

16 mei 2014 Consultancy.nl

SeinstravandeLaar heeft de gelederen begin april versterkt met Marlieke van Gulick. Van Gulick is bestuurskundige en heeft een achtergrond bij de provincie Utrecht en eerder bij de gemeente Utrecht. Als adviseur gaat ze aan de slag op het terrein van interbestuurlijke samenwerking, ambtelijke fusie en bedrijfsvoering, zowel op provinciaal als lokaal niveau. 

Marlieke van Gulick begon haar loopbaan bij de gemeente Utrecht, waar ze als projectmedewerker werkte op de afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken. In de jaren daarvoor, als onderdeel van haar studie Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, had ze al stage gelopen bij dezelfde afdeling. Van Gulick studeerde in 2010 af – voor haar scriptie ontving Van Gulick van de Universiteit Utrecht de prijs voor de meest maatschappelijk relevante scriptie. Haar scriptie legde heel gedetailleerd de nog steeds voortslepende basale machtsproblemen binnen de EU bloot en gaf de noodzakelijke context om de eurocrisis te begrijpen. 

Marlieke van Gulick - SeinstravandeLaar

Na ruim een jaar maakte Van Gulick de overstap naar Provincie Utrecht. Als adviseur van de afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning hield ze zich met name bezig met beleidsmatige en strategische advisering (bijv. beoogde provinciale herindeling provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland), implementaties van nieuwe wetsvoorstellen en projecten binnen de provincie (bijv. implementatie van de wet Revitalisering Generiek Toezicht). 

Van Gulick was in dezelfde periode tevens speechschrijver van de Commissaris van de Koning(in) en Secretaris van de Vereniging voor Bestuurskunde Kring Utrecht, een rol die ze nog steeds vervult. 

SeinstravandeLaar
Begin april besloot Van Gulick om een nieuwe uitdaging aan te gaan. “Ik vind het enorm interessant om dezelfde soort vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te kunnen behandelen. Geen overheidsinstantie is hetzelfde en dat maakt het werk zo divers. Het gaat erom telkens weer maatwerk te leveren en het is mooi om te zien wanneer een organisatie daarmee verder geholpen is.” Als adviseur bij SeinstravandeLaar gaat ze zich vooral richten op vraagstukken rondom interbestuurlijke samenwerking, een van de pijlers van het publieke sector organisatieadviesbureau uit Culemborg. “Ik kijk er naar uit om overheden te helpen bij het zo slim mogelijk vormgeven van hun organisatie en onderlinge samenwerking. Ik vind het daarbij erg belangrijk dat dit in gezamenlijkheid en met zoveel mogelijk draagvlak gebeurt. Daar draag ik graag aan bij!”

Nieuws

Meer nieuws over