BMC: Gemeenten snijden in budget en verhogen lasten

17 maart 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd

In de aanloop van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 besloot BMC om het beleid van gemeenten onder de loep te nemen. Voor het onderzoek is een internetenquête gehouden onder 120 gemeente-secretarissen, aanvullend daarop zijn de begrotingen van meer dan 60 gemeenten geanalyseerd.

Uit het onderzoek van het organisatieadviesbureau blijkt dat alle onderzochte gemeenten de afgelopen raadsperiode fors hebben bezuinigd. 29% van de ondervraagde gemeentesecretarissen geeft aan 1% tot 5% te hebben moeten bezuinigen. Alle overige gemeenten hebben 6% of meer gesneden en volgens 5% van de ondervraagden is er zelfs 16% of meer bezuinigd. Geen enkele gemeenten wist te dans volledig te ontspringen.

Omvang bezuinigingen

De focus van bezuinigen in de afgelopen raadsperiode lag op het beleidsterrein Algemeen Bestuur (33% van de ondervraagde gemeentesecretarissen). Vlak daar achteraan komen de beleidsterreinen Cultuur en Recreatie met 23% en de Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening met 22%. Met 18% staat ook het beleidsterrein Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting in het rijtje van beleidsterreinen waarop in de periode 2010-2013 de focus heeft gelegen. De gebieden Openbare orde en Onderwijs zijn buiten schot gelaten.

Ook lastenverzwaring

Het BMC onderzoek toont bovendien aan dat gemeenten bovenop de bezuinigingen ook een lastenverzwaring hebben doorgevoerd om hun financiën op orde te krijgen. 62% van de onderzochte gemeenten heeft de afgelopen raadsperiode de lasten voor de eigen burgers verhoogd. Meest populaire instrument daarbij was de onroerendzaakbelasting (OZB); 31% heeft deze belasting de afgelopen jaren verhoogd. Verder zijn populair: de bouwleges, de toeristenbelasting en de rioolheffing. 

Lasten voor burgers verhoogd

Benieuwd naar de gemeenten met de hoogste en laagste lasten? Bekijk de gerelateerde artikelen:
10 gemeenten met hoogste toeristenbelasting
Grote verschillen in kosten drank- en horecavergunning
- Grote verschillen in onroerende zaakbelasting gemeenten