Transmissie: Zorginstellingen breiden social media uit

18 februari 2014 Consultancy.nl

De helft van zorginstellingen gaat in 2014 zijn social media inspanningen uitbreiden. Zo’n 10% van de zorg- en welzijnsinstellingen wil komend jaar een start maken, terwijl maar liefst 41% aangeeft het gebruik te intensiveren. Dat blijkt uit het ‘Gezond Communiceren 2014’ onderzoek van adviesbureau Transmissie en communicatiespecialist Room8.

Volgens de onderzoekers loopt de zorgsector ten opzichte van andere branches achter op het gebied van social media. “Waar bedrijven in andere sectoren social media succesvol hebben omarmd, blijft de zorg nog wat achter. De voordelen zijn inmiddels wel uitgetekend: directer contact met je doelgroep, snellere dienstverlening en uitgebreidere communicatiemogelijkheden, maar zorginstellingen plukken er de vruchten nog niet van” aldus Erik van de Nadort, directeur van communicatiebureau Room8.

Uit het onderzoek komt naar voren dat kleinere zorginstellingen veel minder gebruik maken van social media in vergelijking met de grotere branchegenoten. Van de kleine organisatie maakt slechts 46% gebruik van social media. De middelgrote organisaties van 21 tot 50 medewerkers gebruiken social media het meest. Van de grote organisaties is bijna driekwart (74%) actief met social media.

Social Media gebruik bij bedrijven

Traditionele kanalen

Wanneer social media wel wordt gebruikt, dan valt de keuze meestal op de traditionelere kanalen als Twitter, LinkedIn en Facebook. Facebook wordt het meest gebruikt om nieuws uit de organisatie te delen, terwijl Twitter het populairste kanaal is voor extern nieuws. Opvallend is dat vacatures bijna alleen via LinkedIn worden verspreid. Contact met vrijwilligers en nieuwe klanten spelen op alle media slechts een kleine rol.

Social media kanalen

Komend jaar

Voor 2014 geven zorginstellingen aan dat ze hun social media inspanningen willen uitbreiden. Maar liefst 41% is van plan meer met social media te gaan doen en 10% geeft aan zich op social media te oriënteren en er in 2014 mee aan de slag te gaan.

Plannen voor 2014

Volgens Johan van de Minkelis, eigenaar van adviesbureau Transmissie, is het een goede ontwikkeling dat zorgpartijen de mogelijkheden van social media beter gaan benutten. Naast het vergroten van de intensiteit pleit hij ook voor meer durf: “Zorginstellingen zijn over het algemeen traditioneel in het gebruik van communicatiemiddelen, ze investeren wel, maar de durf ontbreekt. Ze gebruiken de bekende media en tasten voorzichtig de mogelijkheden af”. Een gemste kans, aldus Van de Minkelis.

Nieuws