Transmissie richt Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg op

29 juni 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau Transmissie heeft een nieuw label gelanceerd: het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). De nieuwe praktijk gaat zorginstellingen helpen met de implementatie van de nieuwe regels van de Wkkgz, ontzorgt zorgaanbieders op het gebied van klachtenmanagement en levert daarnaast een uitgebreid aanbod van diensten en diverse trainingen. 

Op 1 januari van dit jaar zijn nieuwe regels ingegaan voor het afwikkelen van klachten in zorginstellingen. De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat elke zorginstelling een klachtenfunctionaris moet aanstellen om cliënten te helpen bij het formuleren en oplossen van klachten. Het toepassen van de nieuwe regels van de Wkkgz binnen een zorginstelling is complex en veel partijen worstelen dan ook met de vraag hoe zij hun klachtenmanagement zo goed mogelijk kunnen inrichten.

In de praktijk hebben zorginstellingen grofweg drie opties. Zo kunnen zorginstellingen bijvoorbeeld een eigen medewerker als klachtenfunctionaris aanstellen. Deze moet de noodzakelijke skills hebben of ontwikkelen op het gebied van mediation en moet bovendien op de hoogte zijn van de wetgeving. Een andere optie is dat gekozen wordt voor het inschakelen van een externe deskundige. Als derde optie kan ook gebruik gemaakt worden van de onafhankelijke klachtencommissie van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).

Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg

Het CBKZ werd onlangs opgericht door Transmissie, een adviesbureau uit Gorinchem dat zich richt op maatschappelijke vraagstukken, en heeft als doel zorginstellingen te ondersteunen bij het maken van de juiste beslissingen, en het inrichten en uitvoeren van de nieuwe Wkkgz wetgeving. Het CBKZ ontzorgt zorgaanbieders op het gebied van klachtenmanagement en levert daarnaast een uitgebreid aanbod van diensten en diverse trainingen. Zo verzorgt het CBKZ voor zorginstellingen bijvoorbeeld een klachtenfunctionaris of een klachtencommissie, stelt klachtenregelingen voor hen op, of brengt de klachtenregeling bij cliënten onder de aandacht.

Om het klachtenbeleid van zorginstellingen te ontwikkelen zet het CBKZ enkele tools in. De adviezen die daaruit voortkomen worden vervolgens vertaald naar concrete acties. Zo gebruikt het CBKZ onder meer de ‘Klachtenmonitor’ en de ‘Wkkgz-Quickscan’. Met de klachtenmonitor van het CBKZ krijgen zorginstellingen een scherp beeld van de ingediende klachten en krijgen deze tijdig inzicht in structurele problemen. Met deze aanpak kunnen zorgorganisaties nieuwe klachten (én kosten) voorkomen en hun cliënten tevreden houden.

De Wkkgz-Quickscan is een instrument waarmee zorginstellingen kunnen meten of het klachtenmanagement en de praktische uitvoering binnen de organisatie op orde zijn. Aan de hand van de resultaten kijkt het CBKZ samen met de zorginstelling of zij (nog steeds) de juiste koers varen en voldoen aan de wettelijke eisen. De zorginstellingen ontvangen een beknopte rapportage met daarin de resultaten en aanbevelingen.