Transmissie

Transmissie helpt organisaties in de non-profit, vooral in de zorg en welzijn, met advies en ondersteuning op het gebied van organisatie, communicatie en fondsenwerving.

Transmissie is geen partner van Consultancy.nl en heeft geen uitgebreid bedrijfsprofiel.

Transmissie | Nieuws