KPN Consulting coacht Parnassia naar Nieuwe Werken

29 januari 2014 Consultancy.nl

In 2010 startte Parnassia Groep met de invoer van Het Nieuwe Werken (HNW). Zo’n drie jaar later werken 1.000 medewerkers volgens de principes van HNW en heeft de GGZ-organisatie de totale vloeroppervlakte met 65.000 vierkante meter weten te reduceren. Over de hele linie heeft de transformatie een structurele besparing opgeleverd van meer dan €10 miljoen. De transitie werd begeleid door KPN . KPN leverde de ICT-tools, KPN Consulting hielp met coaching bij het traject.

Parnassia Groep heeft in Nederland negen zorgbedrijven en in totaal meer dan 8.000 medewerkers. In 2010 besloot het om Het Nieuwe Werken binnen de organisatie in te voeren – het project kreeg intern de naam 'Ons Nieuwe Werken'. Belangrijkste aanleiding voor de transformatie: het reduceren van vierkante meters en dus ook kosten – met als doelstelling 20% per zorgbedrijf. Daarnaast wilde Parnassia de transitie aangrijpen om de ICT-dienstverlening een impuls te geven, om zodoende medewerkers beter te ondersteunen in hun werkzaamheden.

KPN Consulting coacht Parnassia naar Nieuwe Werken

De zorginstelling haalde KPN binnen als kennis- en implementatiepartner. De technische experts van het bedrijf ondersteunde Parnassia met het ontwerp en bouw van de benodigde ICT-infrastructuur en -toepassingen. Ook keken de ICT’ers naar de beste manieren om HNW-principes, zoals werken op afstand en altijd bereikbaar, te verankeren in de processen van het zorgbedrijf. Arnoud van Brugge, Business Consultant bij KPN Consulting, was vanuit KPN’s adviestak betrokken bij de verandering. Hij richtte zich met name op het vormgeven van de transitie van 'gewoon' naar 'Nieuw Werken', waaronder het opstellen en implementeren van nieuwe processen, het omgaan met weerstand vanuit de organisatie en het vormgeven van de juiste cultuur. Daarnaast hielp de consultant de opdrachtgever met de transitie naar slimmere manieren van communiceren en verbeterde kennisdeling en samenwerking binnen en tussen afdelingen.

Na een succesvolle pilot op één locatie werd 'Ons Nieuwe Werken' - zoals Parnassia het noemt -  ook onder begeleiding van KPN Consulting geleidelijk uitgerold over alle locaties van Parnassia Groep. Medio 2013 werd de implementatie afgerond.

KPN Consulting - Het Nieuwe Werken

Resultaat

Drie jaar later is er volgens de initiatiefnemers sprake van een succes. Parnassia opereert met circa 65.000 minder vierkante meters en zo’n 1.000 medewerkers verspreid over 20 locaties werken aan de hand van Het Nieuwe Werken principes. In totaal heeft de kanteling een structurele jaarlijkse besparing opgeleverd van meer dan €10 miljoen. “Daarnaast helpen een toenemend aantal cloudoplossingen, mobiele apps en snelle 4G-verbindingen ambulante medewerkers nog efficiënter te werken” voegt Van Brugge toe.

Werk 3.0

Gesteund door de positieve ervaringen besloot de Parnassia Groep om vorig jaar een nieuw initiatief te lanceren: Werk3.0. De netwerkorganisatie, waar KPN ook onderdeel van uitmaakt, heeft als doelstelling om andere GGZ-instellingen te helpen met de invoer van Het Nieuwe Werken. De hulp richt zich niet allen op kennis, maar ook op tools en trainingen.

Nieuws