KPN Consulting: Big Data biedt gemeenten kansen

22 januari 2014 Consultancy.nl

Big data is een bekend begrip. Het mogelijke nut ervan wordt door velen onderkend, maar ook door velen gezien als een hype. Simpelweg gaat het bij big data om het combineren van (real-time) grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data uit verschillende bronnen, en het analyseren van die data om zo tot waardevolle inzichten te komen en daarmee iets te doen.

De meerderheid van de organisaties in Nederland maken nog nauwelijks gebruik van big data. Enkele organisaties gebruiken big data voor het creëren van een nieuw business model. Echter, dit is niet voor iedere organisatie een uitgangspunt. Waar kan een gemeente big data voor gebruiken? Big data op zichzelf is geen doel. Het effectief beantwoorden of oplossen van een vraagstuk wel. Een gemeente kan big data gebruiken voor het ontwikkelen van beleid, het inzichtelijk maken van de behoeften en wensen van burgers, fraude detectie etc. Eigenlijk kan big data voor vele doeleinden worden gebruikt. Waar kan big data wellicht een rol spelen binnen de gemeente voor het oplossen van vraagstukken?

KPN Consulting - Big Data

De volgende stappen worden hiervoor doorlopen:

• Stel een vraagstuk vast. Het vraagstuk dient enigszins helder te zijn. Waar ligt u wakker van? Dit wordt de leidende vraag. Bijvoorbeeld: Kan big data mij helpen bij het inzichtelijk maken van de behoeften en wensen van mijn inwoners?

• Genereer kansrijke scenario’s op basis van een analyse van de omgeving en een brainstormsessie. Het gaat hier over het gebruiken van beschikbare data om het vraagstuk op te lossen.

• Zorg voor een technische analyse omgeving. Doe het zelf, uit de cloud of huur.

• Importeer en prepareer interne en externe data welke benodigd is voor de analyse.

• Werk de kansrijke scenario’s uit door de data te analyseren, te verbinden, te valideren en zo tot waardevolle nieuwe data te komen.

• Bepaal of scenario’s op korte termijn haalbaar zijn. Zo niet, is big data niet het antwoord op uw vragen. U weet nu echter wel waarom niet.

• Visualiseer de (realtime) nieuwe data.

Joey van der Capellen

De analyse en visualisatie dienen een antwoord of oplossing te geven op het vraagstuk. Afhankelijk van het vraagstuk leiden bovenstaande stappen tot zinvolle inzichten, effectieve acties of besluitvorming.

Een artikel van Joey van der Capellen, Consultant / Project Manager bij KPN Consulting.

Nieuws

Meer nieuws over