Sioo en Public Partners lanceren PECMan programma

07 maart 2013 Consultancy.nl

Half februari is de eerste groep van het programma ‘Public Executive Career Management’ van start gegaan. Het programma, ontwikkeld door opleider Sioo en advieskantoor Public Partners, helpt ambtenaren met het verbeteren van hun carrièremanagement.

Public Executive Career Management (PECMan), is ontwikkeld vanuit de gedachte dat de Rijksoverheid van nu echt anders is dan vijf of tien jaar geleden. De ‘kleiner, slimmer en beter’-trend is nog lang niet aan haar eind. Voortdurende veranderingen vragen van medewerkers en management naast onverstoorbaarheid ook een hoge mate van flexibiliteit. Een loopbaan bij de Rijksoverheid verloopt niet langer vanzelfsprekend. Werk verdwijnt naar andere overheden, rollen en functies veranderen. 

Volgens de initiatiefnemers – naast Sioo en Public Partners zijn ook de Ministeries van SZW, OCW en VWS betrokken – is het daarom van belang dat ambtenaren scherper kijken naar carrièreplanning en carrièremanagement.

Sioo en Public Partners lanceren PECMan programma

In PECMan worden zij uitgedaagd om, door het werken aan actuele vraagstukken, nieuwe mogelijkheden te verkennen voor zichzelf, de mensen met wie ze samenwerken en de (rijks)overheid. Persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de (rijks)overheid gaan daarbij steeds hand in hand. Dat gebeurt in masterclasses rond specifieke thema’s, een action learning traject rond veranderen, workshops over persoonlijke professionele ontwikkeling en inspirerende werkplaatsen waarin het bedrijfsleven centraal staat.

Startbijeenkomst

Medio februari vond de startbijeenkomst plaats. In de middag gaf Marijke Stroucken, mede-oprichter van het Haagse adviesbureau Public Partners, een overzicht van de ontwikkelingen binnen het publieke domein en koppelde ze dit aan mogelijke leiderschapsvragen van de deelnemers.

Masterclass

Begin maart vond de eerste Masterclass plaats. De deelnemers onderzochten met Freek Peters, partner bij de Galan Groep, de verschillende leiderschapsparadigma’s die allemaal naast elkaar bestaan, de strategische opgave van het organisatieonderdeel waar zij leiding aan geven, en de opgave van het deel van de overheid waar hun organisatie weer deel van uit maakt. Dat combineerden ze met het onderzoeken van hun eigen leiderschapspreferenties en de fit tussen de opgave en hun stijl.

Nieuws