SeinstravandeLaar versterkt met Wabo Management

02 januari 2014 Consultancy.nl

Adviesbureau SeinstravandeLaar heeft per 01-01-2014 alle activiteiten van Wabo Management Services (WMS) geïntegreerd binnen haar organisatie. WMS zal niet langer als zelfstandige entiteit in de markt opereren, maar als label/merknaam van SeinstravandeLaar wel herkenbaar blijven.

SeinstravandeLaar is begin 2010 opgericht door twee ex-PwC adviseurs: Arno Seinstra en Stan van de Laar. Het organisatieadviesbureau richt zich op opdrachtgevers binnen de publieke sector, waaronder provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden (zoals RUD's/Omgevingsdiensten) en bureaus jeugdzorg. Bij SeinstravandeLaar zijn inmiddels 11 consultants werkzaam.

Wabo Management Services specialiseert zich in de uitvoering van vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Het adviesbedrijf, in 2010 opgericht als een verzelfstandiging van PBLQ Zenc*, staat onder leiding van voormalig PwC en Zenc partner Marcel Hoogwout.

Seinstra van de Laar

Wabo Management Services en SeinstravandeLaar zijn geen onbekenden van elkaar. De partners kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Big 4 kantoor PwC en afgelopen jaar werkten ze al intensief samen – door het succes daarvan is besloten om over te gaan tot volledige integratie. Alle WMS-producten en diensten, zoals de  Benchmark Wabo en de Wabo Kwaliteit Service, worden ondergebracht bij SeinstravandeLaar.

Synergie

Met de krachtenbundeling verwachten de partners meer synergie te behalen in hun dienstverlening. SeinstravandeLaar werkt momenteel al voor diverse RUD’s en Omgevingsdiensten, met de toevoeging van WMS krijgt het ook toegang tot een groot netwerk onder gemeentelijke Wabo-/VTH-afdelingen. “Beide partijen zijn ervan overtuigd dat door volledige integratie van de kennis en capaciteit gemeenten, provincies en RUD's/Omgevingsdiensten inhoudelijk en strategisch nog beter bediend kunnen worden bij vraagstukken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving” aldus de partners in een persbericht.

Marcel Hoogwout - SeinstravandeLaar

Marcel Hoogwout

Hoogwout blijft als Associé verbonden aan SeinstravandeLaar en wordt verantwoordelijk voor de VTH-dienstverlening. Daarnaast zal hij meehelpen aan de uitbouw van nieuwe proposities  op het terrein van onafhankelijk onderzoek, zoals rekenkameronderzoek, 213a/217a-onderzoek en beleidsevaluaties.

* Onderzoek- en adviesbureau Zenc is sinds 2011 onderdeel van overheidsdienstverlener PBLQ.

Nieuws