Bakkenist: Kredietunie Midden-Nederland opgericht

03 oktober 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Kredietunie Midden-Nederland is formeel opgericht. Na het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en het afronden van de benodigde infrastructuur is gisteren de oprichtingsakte opgesteld. Jan Jonker, partner bij Bakkenist, is één van de initiatiefnemers van de nieuwe kredietunie.
 
Zo’n 2 jaar geleden maakten de initiatiefnemers – Wim Pot, Emil Scheerder, Wil Steenhof, Jan Jonker en Kor Schipper – hun plannen bekend om tegemoet te kunnen komen aan de grote behoefte van MKB ondernemers in de regio Midden-Nederland voor het verkrijgen van kredieten. In september vorig jaar ging de Kredietunie Midden-Nederland van start en inmiddels is de coöperatieve vereniging ook formeel een feit.
 
Jan Jonker - Bakkenist
 
De Kredietunie Midden-Nederland is een coöperatieve vereniging van, voor en door ondernemers met als doel het beschikbaar stellen van kennis en geldmiddelen aan MKB bedrijven in de provincie Utrecht, en de regio’s Eemland, Amersfoort en de Vechtstreek. Zowel MKB-ondernemers die gelden en kennis ter beschikking stellen als ondernemers die als kredietnemer hier gebruik van maken zijn lid van de coöperatie.
 
De Kredietunie Midden- Nederland heeft geen winstoogmerk, is op democratische leest geschoeid en bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers. Zo fungeren de kredietgevende leden als coach voor de kredietvragende collega’s. Zij zetten zich in voor het succes van deze ondernemers en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. Dit proces van “community funding” vindt grotendeels plaats via een daarvoor speciaal ingerichte website.
 
De Kredietunie is aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies en Kredietcoöperaties en werkt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten en de Wet Financieel Toezicht. Naar verwachting worden begin 2014 de eerste kredieten verstrekt.