Bakkenist betrokken bij Kredietunie Midden Nederland

10 september 2012 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Donderdag 6 september is de ‘Kredietunie Midden Nederland’ van start gegaan. Het initiatief moet ondernemers de mogelijkheid bieden om financiering aan te trekken buiten de regulier bancaire wegen. Jan Jonker, partner bij Bakkenist, is één van de initiatiefnemers van de Kredietunie Midden Nederland.

De Kredietunie Midden Nederland start met 50 tot 100 leden. Een deel van de ondernemers legt geld in voor andere ondernemers die krediet nodig hebben. Als er winst over blijft, wordt dit uitgekeerd aan de leden.

Bakkenist - Kredietunie Midden Nederland

Kredietunie
Een kredietunie is een onderlinge, coöperatieve vereniging, waarin ondernemers elkaar geld lenen. Kredietunies zijn al een lang bestaand kanaal in de rest van de wereld, vooral in de Verenigde Staten en in ontwikkelingslanden. Er zijn wereldwijd zo’n 53.000 kredietunies actief met ongeveer 188 miljoen leden.

Opkomst van kredietunies
Door de euro- en bankencrisis geven banken schaars krediet uit aan het MKB. Dit belemmert de economische groei van het MKB, van oudsher de motor van de Nederlandse economie. Alternatieve kredietkanalen zijn sterk in opkomst. Denk maar aan crowdfunding, een obligatiefonds voor het MKB, en andere, commerciële alternatieven. Eén van de meest kansrijke kanalen is de kredietunie. Naast Kredietunie Midden Nederland heeft bijvoorbeeld ook BOVAG een kredietunie opgericht – de Kredietunie Mobiliteits Ondernemers.