Double Effect: ILAAP vult blinde vlek van Basel III

30 oktober 2013 Consultancy.nl

Ondanks de geïntroduceerde verbeteringen in Basel III, blijft liquiditeitsrisicomanagement nog altijd een zwakke plek in de internationale Basel akkoorden / standaarden. Vooral binnen Pillar 2 van het Basel raamwerk is liquiditeitsrisico onderbelicht. Volgens Double Effect zouden Europese banken er verstandig aan doen om naar Nederland te kijken voor een best-practice case-study. Het consultancybedrijf adviseert banken en nationale regelgevers om het twee jaar geleden door De Nederlandsche Bank (DNB) geïntroduceerde Nederlandse model – ILAAP – te gebruiken als referentie / blauwdruk voor hun eigen beleid rondom liquiditeitsrisicomanagement.

De wereldwijde financiële crisis illustreerde de snelheid waarmee liquiditeit kan verdampen en demonstreerde op pijnlijke wijze de gevoeligheid van de bancaire sector voor liquiditeitsrisico. Duidelijk is geworden dat een groot aantal banken geen rekening had gehouden met de basisprincipes van gezond liquiditeitsrisicomanagement. Als gevolg van de crisis heeft het thema liquiditeitsrisico-management – zowel bij financiële instellingen, regelgevers en toezichthouders – prioriteit gekregen.

Double Effect- ILAAP

Om banken met liquiditeitsrisicomanagement te ondersteunen en te controleren, is er onlangs nieuwe liquiditeits-gerelateerde regelgeving geïntroduceerd. Belangrijkste doelstelling van deze regels: het verstevigen van de liquiditeitspositie van zowel individuele financiële instellingen als de gehele sector en zorgdragen voor beter toezicht door middel van een meeromvattend raamwerk voor liquiditeitsrisico. De meest bekende zijn de zogenaamde internationale Basel akkoorden /standaarden.

Van oorsprong is liquiditeitsrisicomanagement een ondergeschoven kindje binnen Basel. De invoering van twee nieuwe liquiditeitsstandaarden (LCR / NSFR*) in Basel III heeft de focus verbeterd, maar er zijn nog altijd enkele essentiële blinde vlekken in het raamwerk. Het artikel benadrukt dat dit vooral geldt voor Pillar 2 van Basel III. Pillar 1 wordt gestandaardiseerd door de invoering van LCR en NSFR. Deze standaarden zijn een maatstaf (vanuit regelgeving perspectief) om te bepalen hoeveel liquide activa aangehouden moet worden om bestand te zijn tegen het aanwezige liquiditeitsrisico. Pillar 3 van Basel III wordt op dit moment gestandaardiseerd door middel van LCR informatieverplichtingen die opgesteld worden.

Basel III - Double Effect

In Pillar 2 zijn er geen specifieke eisen voor liquiditeitsrisicomanagement zoals dat er is voor ander type risico’s. Deze blinde vlek in Pillar 2 is goed zichtbaar als men liquiditeitsrisico vergelijkt met markt-, krediet- en operationeel risico. Het Basel comité eist niet dat banken economisch kapitaal aanhouden voor het liquiditeitsrisico dat zij lopen. Met andere woorden, banken hebben geen uitgebreide interne beoordelingsprocedure om het liquiditeitsrisico te meten door middel van het economisch kapitaal dat daarvoor aangehouden moet worden.

Vanuit supervisie perspectief is het ook verstandig om de Nederlandse ILAAP voor liquiditeitsrisico-management te gebruiken als blauwdruk. De regelgeving binnen Europa betreffende het managen van liquiditeitsrisico dient een harmonisatieslag te maken. Er is geen eenduidige regelgeving voor het inrichten van een robuust liquiditeitsrisicomanagement functie bij Europese banken. Banken in Europa kunnen niet terug vallen op een solide aanpak van liquiditeitsrisico. Hierdoor worstelen toezichthouders in Europa met het monitoren van dit steeds meer belangrijk wordende thema.

Double Effect - Dutch ILAAP

Het Nederlandse ILAAP model voor liquiditeitsrisicomanagement.

Europese banken doen er verstandig aan om het Nederlandse model ILAAP voor liquiditeitsrisico-management te gebruiken als blauwdruk. In het rapport ‘Liquidity Risk Management in Europe: Baseline Basel III Pillar bu Dutch ILAAP’ presenteert het adviesbureau zeven hoofdvoordelen van het gebruik van de Nederlandse ILAAP genoemd. De voordelen zijn variërend van een duidelijke en consistente aanpak tot eenduidige rapportage-eisen voor banken. Voor een toepassing in Europa, ligt de belangrijkste factor in het bewezen trackrecord van ILAAP. ILAAP wordt al 2 jaar gebruikt en heeft zijn toegevoegde waarde zowel voor banken als toezichthouders bewezen in Nederland.

* De Liquidity Coverage Ratio (LCR) s erop gericht de korte termijn veerkracht van de liquiditeitspositie van banken te bevorderen door ervoor te zorgen dat banken beschikken over voldoende liquide activa om een één maand durend liquiditeitstress-scenario te kunnen doorstaan.

** De Net Stable Funding Ratio (NSFR) heeft een horizon van één jaar en dient de langere termijn liquiditeitspositie van banken te verstevigen door banken te vereisen bancaire activiteiten permanent te financieren met stabiele financieringsbronnen. 

Nieuws

Meer nieuws over