ConQuaestor: Beloningsbeleid behoeft risicoperspectief

22 augustus 2013 Consultancy.nl

De beroering rondom beloningen in de financiële, de particuliere en de (semi-) publieke sector zorgt voor veel verontwaardiging in de samenleving en in de politiek. Naast verontwaardiging roept het een tweetal reacties op. Enerzijds leidt het tot politieke initiatieven om (nog meer) regels op te stellen (bijvoorbeeld het initiatief van minister Asscher van Sociale Zaken om topbeloningen meer in verhouding te brengen met het loongebouw van ondernemingen) en anderzijds wordt vanuit de politiek en maatschappij een beroep gedaan op het morele leiderschap van commissarissen, toezichthouders en bestuurders (bijvoorbeeld de oproep van Fred Teeven aan politiechefs om het salaris naar beneden bij te stellen tot onder de Balkenende-norm).

Regelgeving?

Echter, meer regelgeving kan averechts werken. Uit de reactie van banken op de door Europa aangekondigde beperking van de variabele beloning, blijkt dat zij naar manieren zoeken om deze regelgeving te omzeilen door bijvoorbeeld de variabele beloning om te zetten in een vaste beloning*. Daarnaast kent ook het moreel appel zijn beperkingen. Degene voor wie de oproep bedoeld is voelen zich niet altijd aangesproken. Daarbij geeft moreel leiderschap geen grenzen aan beloningsbeleid: wat de ene persoon moreel vindt, kan de ander juist immoreel vinden. Het aanvechten van de Wet Normering Topinkomens door een Friese zorggroep vanwege de ontslagvergoeding van de bestuurder is hiervan een recentelijk voorbeeld.
 
ConQuaestor - Beloningsbeleid
 
Een ander motief voor organisaties om beloningsbeleid onder de loep te nemen kan worden gevonden in het risico dat dit beleid kan vormen voor een organisatie. Inadequaat beloningbeleid kan leiden tot het aftreden van bestuurders en toezichthouders waardoor het zelfs een potentiële bedreiging kan zijn voor het functioneren van een organisatie. Een voorbeeld hiervan is het opstappen van de Raad van Toezicht van een zorggroep uit Veldhoven vanwege een maatschappelijk onacceptabele vertrekregeling voor een bestuurder die slechts zes weken haar positie vervulde. Hierdoor werd de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de Raad van Toezicht ondermijnd.

Integraal risicoperspectief

Door beloningsbeleid te benaderen vanuit een integraal risicoperspectief en daarbij te incorporeren in het risicomanagementbeleid van een organisatie, wordt een positieve prikkel aangebracht voor ondernemingen om na te gaan wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van het huidige beloningsbeleid nu en op lange termijn. Vanuit dit perspectief dient niet alleen het beloningsbeleid vanuit de top te worden beschouwd, maar vanuit de hele organisatie. Hierdoor kan een organisatie zich beter wapenen tegen onrust op de werkvloer en negatieve aandacht uit de maatschappij. Bovendien helpt het bij het bereiken van het maatschappelijk beoogde doel, namelijk acceptabele en uitlegbare beloningen.
 
* Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente studies van adviesbureaus Mercer en Towers Watson. Voor meer informatie zie de artikelen ‘Banken hebben lak aan EC bonusbeperking’ en ‘Banken verhogen salarissen tegen bonusinperking’ voor meer informatie.
 
Een artikel van Ramon Viering en Harmen Jansen, beiden Management Consultant bij ConQuaestor.

Nieuws

Meer nieuws over