TW: Banken verhogen salarissen tegen bonusinperking

20 augustus 2013 Consultancy.nl

Meer dan de helft van de Europese banken geven aan dat zij de salarissen zullen verhogen als gevolg van bonusinperkingen die Europese Unie nastreeft. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Towers Watson onder 150 HR-managers van banken actief in Europa.

Bonusinperking

De European Banking Authority heeft conceptregels vrijgegeven waardoor banken niet langer bonussen mogen uitkeren die hoger zijn dan één jaarsalaris. Een hogere bonus, gemaximeerd tot twee keer het salaris, kan alleen worden ingevoerd als een grote meerderheid van de aandeelhouders hiermee instemt. Met de nieuwe regelgeving wil het overheidsorgaan de stimulans indammen voor bankiers om enorme financiële risiso’s te lopen, en wil het de relatie tussen compensatie en lange termijndoelstellingen verbeteren.
 
Towers-Watson-Bankiers

Lagere bonus, hoger salaris

Slechts 7% van de HR Managers geeft aan dat de nieuwe EU regels met succes de salarissen kunnen terugbrengen binnen de financiële sector. 53% verwacht dat zij het salaris zullen verhogen ter compensatie. Ook zouden bankiers meer training krijgen, verhoogde pensioenbijdrages en flexibele werkprogramma’s als compensatie voor de maatregelen, aldus de Towers Watson studie.
 
“Banken zijn zich ervan bewust, dat wanneer de EU bonusinperking wordt ingevoerd, veel van hun werknemers over het algemeen lagere salarissen zullen krijgen en ze zien in dat ze dit op diverse manieren moeten compenseren” zegt Mark Shelton van het HR-adviesbureau.

Towers Watson vs Mercer

De resultaten van de Towers Watson studie liggen op een lijn met een vergelijkbaar onderzoek dat onlangs door concurrent Mercer werd gepubliceerd. In de Mercer studie zei ook ongeveer de helft van de respondenten dat zij – ongeacht het bonusplafond – de daling van bonussen met overige voorwaarden zouden compenseren. Daarnaast gaf maar liefst 70% aan dat ze gaan kijken naar creatieve beloningsalternatieven, zoals flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en carrière-ontwikkeling. Zie ook 'Mercer: Banken hebben lak aan EC bonusbeperking' voor meer informatie.

Nieuws

Meer nieuws over