Bladeren

HRM adviesbureaus

Human Resource Management (HRM) adviesbureaus, ook bekend als HR adviesbureaus of P&O adviesbureaus, zijn adviesbureaus die klanten adviseren op het gebeid van HR beleid zoals HR strategie, op personeelsmanagement zoals functiewaardering en salarisverwerking, en op brede human capital vraagstukken zoals cultuur, talent management, reorganisaties en fusies & overnames.