Eurogroup: Impact van 3D-printen op de supply chain

14 augustus 2013 Consultancy.nl 5 min. leestijd

3D-printing is geen toekomstmuziek meer. Het biedt nu al vele mogelijkheden. Staples biedt in Nederland al een 3D-printservice aan in vestigingen en een bedrijf als Shapeways biedt online verschillende diensten aan rondom 3D-printing. Hoewel 3D-printers voor thuisgebruik nog duur kunnen zijn afhankelijk van onder meer de snelheid van printen, worden de prijzen in rap tempo lager. Zelf kun je, thuis aan de keukentafel, je eigen voorwerpen maken variërend van kopjes tot stoelen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de supply chain zoals we die kennen?

1. De consument is aan zet

Het principe van 3D-printing sluit uitstekend aan bij de behoefte aan individualisering en uniciteit. Bij deze vorm van printen kan de consument zijn eigen ontwerp maken en dit ontwerp vervolgens met eigen gekozen materialen zelf produceren. Dus de buurman heeft nu echt het nakijken. De supply chain wordt zo sterk verkort en komt vrijwel in zijn geheel bij de consument te liggen.
 
Het klantorder-ontkoppelpunt verschuift volledig naar de consument. Een nieuwe variant ontstaat naast ‘Make-to-stock’, ‘Make-to-order’ en ‘Engineer-to-order’: ‘Design-to-order by customer’. Alleen voor de toelevering van de grondstoffen is de consument nog afhankelijk van andere partijen (zie figuur 1).
 
Eurogroup Consulting - 3D printing

Figuur 1: Verkorting van de supply chain door 3D printing

2. Nieuwe supply chain voor grondstoffen

De toelevering van grondstoffen aan consumenten is een hele nieuwe tak van sport, die op een aantal wijzen kan worden ingevuld. Als 3D- printing een grote vlucht neemt, ontstaan vast en zeker webshops met thuisbezorging van grondstoffen. Ook kunnen fysieke winkels ontstaan, die de bij 3D-printing meest gebruikte materialen op voorraad houden. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen vullingen voor grondstoffen, vergelijkbaar met inkt bij de huidige 2D-printers, een belangrijke rol gaan spelen.
 
Daarnaast ontstaan (online) 3D-print shops (als bij Staples) voor mensen die de aanschaf van een 3D-printer te kostbaar vinden of het procedé te lastig vinden bijvoorbeeld door ruimtegebrek thuis. Andere redenen kunnen de ruimere beschikbaarheid van materialen zijn bij een printshop en de kennis van de inzet van materialen bij bepaalde ontwerpen. Ook voor het printen van grote voorwerpen of met een vereiste nauwkeurigheid kunnen deze printshops ingezet worden. Deze shops zullen in de regel professionelere printers hebben dan de consument thuis.

3. Productie wordt flexibeler

Wanneer de consument voor iets minder vrijheid kiest kan gebruik gemaakt worden van voorgedefinieerde sjablonen met een aantal keuzeopties. Deze vorm van ‘customization’ zal veelal ook voor bedrijven van toepassing zijn. Ook het produceren van bijvoorbeeld verpakkingen, waar nu metalen mallen voor gebruikt worden met een groot kapitaal-en ruimtebeslag, kan vereenvoudigd worden.
 
Via 3D-printing kunnen deze mallen steeds opnieuw gemaakt worden eventueel met wijzigingen of kunnen de verpakkingen op basis van digitale mallen direct geproduceerd worden. 3D-printing draagt bij aan een flexibilisering van de productie, een verlaging van de voorraad in de keten en het verder terugdringen van het klantorder ontkoppelpunt in deze keten.

4. Minder reserveonderdelen op voorraad

Voor reserveonderdelen biedt 3D-printing ook mogelijkheden tot flexibilisering. De onderdelen worden pas geproduceerd wanneer ze echt nodig zijn. Dit leidt tot een verlaging van de voorraad van reserveonderdelen en tot een verbeterde beschikbaarheid onder meer bij reparaties door een monteur. Hierdoor stijgt de servicegraad richting klanten. De totale kosten van de supply chain moeten echter meegewogen worden.
 
Eurogroup Consulting - 3D printer
 
Onderdelen, die heel vaak gebruikt worden en een lage waarde vertegenwoordigen kunnen het beste op voorraad worden gehouden.  Onderdelen met een lage omloopsnelheid en een hoge waarde komen in aanmerking voor 3D-productie ter plaatse door een monteur. De productietijd is een belangrijke variabele in deze, zeker met de vaak nog lange productietijden bij 3D-printing,  aangezien een wachtende monteur ook extra kosten met zich meebrengt. De klant zal niet bereid zijn deze kosten (in zijn geheel) te betalen. Er is dus een omslagpunt, waarop 3D-productie aantrekkelijk wordt.

5. Forecasting op globaler niveau

In de verschillende voorbeelden leidt 3D-printing tot het op een later moment bepalen van de definitieve vraag. Voor 3D-printing is de exacte vraag naar specifieke producten minder belangrijk voor het vaststellen van de benodigde capaciteit en grondstoffen. Het gaat om inzicht in de globale productcategorieën en de bijbehorende grondstoffen en capaciteit. De verbijzondering vindt dan later in het traject plaats. Forecasting (oftewel vraagvoorspelling) kan op een globaler niveau plaatsvinden.

6. Geen retouren meer

Een voordeel van 3D-printing voor producenten en retailers is het verdwijnen van retouren. Momenteel is dit voor veel bedrijven een complexe en kostbare stroom, zeker door de opkomst van e-commerce. Wanneer de consument zelf zijn producten vervaardigt, is hij echter zelf verantwoordelijk voor de producten als deze niet bevallen. De vraag is natuurlijk wat de consument met zijn zelf geprinte producten gaat doen en of hier specifieke regels (tegen misbruik) nodig zijn. In ieder geval wordt de keten, ook voor retouren, verder verkort.

3D printing zorgt voor echte verschuivingen

Samenvattend sluit 3D-printing goed aan bij het huidige gedachtengoed voor verbeteringen binnen de supply chain. Het geeft mogelijkheden tot het vergroten van individualiteit en keuze, het verlagen van de voorraad en het vergroten van de flexibiliteit in de keten. Als de consument het echter voor het zeggen krijgt in de keten, van vraag tot aanbod, dan zullen bedrijven hun rol en toegevoegde waarde in de keten opnieuw dienen te beoordelen.
 
Een artikel van Maarten van Welsem, Senior Manager bij Eurogroup Consulting.