BCI: Herstructurering bedrijventerreinen loopt achter

05 juni 2013 Consultancy.nl

De herstructurering van bedrijventerreinen komt niet van de grond. Tot nog toe is slechts 20% van de verouderde terreinen aangepakt*. Bovendien zijn de ingrepen veel minder vergaand dan noodzakelijk. Dat blijkt uit een quick scan van Buck Consultants International in samenwerking met Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN).

Crisis drukt herstructurering
Nu vijf jaar later constatert het adviesbureau dat er nog weinig terecht is gekomen van deze aanpak. Volgens Paul Bleumink, Managing Partner van Buck Consultants International, heeft de tegenvallende progressie te maken met de moeilijke marktomstandigheden. “De economische crisis gooit roet in het eten. Overheden bezuinigen op herstuctureringsbudgetten en bedrijven zijn voorzichtig met geld uitgeven. De marktdruk, vaak de aanzet om een terrein op te knappen, is er op veel plaatsen niet”.

BCI Bedrijventerrein

Prognose
De komende jaren wordt weinig verbetering verwacht. “Het is lastig om een breed draagvlak onder de bedrijven op een bedrijventerrein te krijgen. Veel ondernemers leggen terecht de prioriteit bij het door de crisis loodsen van hun bedrijf. Daardoor wordt het probleem van achteruitgang van gebouwen, bereikbaarheid en openbare ruimte echter alleen maar groter” zegt Theo Föllings, voorzitter van de SKBN.

Geen nieuwe bedrijventerreinen
Door het toenemende leegstand en de sombere vooruitzichten vindt circa de helft van gemeenten en vastgoedinstellingen dat er gestopt moet worden met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Ook pleit het overgrote deel voor meer maatwerk in de ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen.

BCI - Herstructurering Bedrijventerreinen

* In 2008 besloten overheden en bedrijfsleven, op advies van de Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen (Commissie Noordanus), om in totaal 6.500 hectare verouderde bedrijventerreinen te herstructureren. Doel van het plan was om een goed vestigingsklimaat te creëren op deze bedrijventerreinen én voorkomen dat er nieuwe bedrijventerreinen zou moeten worden aangelegd.

Nieuws

Meer nieuws over