YAG helpt MKB en ondernemers met bedrijfswaardering

20 mei 2013 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Voor iedere ondernemer komt er een moment waarop het tijd is om het bedrijf over te dragen aan een volgende generatie. Dit kan betekenen dat kinderen het bedrijf overnemen, maar wat ook vaak gebeurd is dat een enthousiaste werknemer de aandelen (deels) overneemt. Het is vaak erg moeilijk om in deze situatie een goede prijs te bepalen waar het bedrijf voor kan worden overgedragen. Ondanks het feit dat ondernemers vaak jaren van hard werken in hun bedrijf hebben zitten, is hun doel meestal niet om zo veel mogelijk geld te verdienen met een verkoop. Wat ze graag willen is een eerlijke prijs die objectief onderbouwd is.
 
MKB in het duister
De waardering van een MKB is minder straight forward in zijn uitvoering dan die van een groter bedrijf. Grotere bedrijven zijn vaak actief in grote, goed gedocumenteerde markten. Gedocumenteerd wil zeggen dat er veel informatie over de marktomvang, -groei en de intensiteit van concurrentie beschikbaar is. Bij echt grote bedrijven is er zelfs sprake van continue verhandeling van aandelen op de beurs. De waarde wordt dan expliciet gegeven door de aandelenkoers en gedetailleerde informatie over het bedrijf en haar concurrenten is publiek beschikbaar.

MKB-bedrijven daarentegen, zijn vaak actief op lokale of regionale markten waarvan moeilijk vast te stellen valt hoe groot ze zijn en wat voor groei er te verwachten is. Daarnaast zijn hun concurrenten vaak ook MKB-bedrijven, waarover weinig openbare informatie te vinden is. Betrouwbare data voor benchmarking ontbreekt daardoor en de huidige waarde van in de toekomst te verdienen winsten berekenen is zeer lastig. Het waarderen van een MKB voelt daarom vaak als tasten in het duister.

YAG helpt MKB en ondernemers met bedrijfswaardering
 
Waardering van een MKB door YAG
Wanneer de Young Advisory Group aan het werk gaat met een waarderingsvraagstuk, wordt er gebruikt gemaakt van een interne resultaat-gedreven en een externe markt-gedreven waarderingsmethode. De resultaat-gedreven waardering houdt in dat we samen met de ondernemer in kwestie verschillende scenario’s opstellen voor de toekomstige prestaties van het bedrijf. Met deze scenario’s voorspellen we vervolgens toekomstige winsten (EBIT(A) of FCF) die de basis vormen voor de waardering. De externe markt-gedreven methode behelst een uitgebreide benchmarking van de resultaten aan beschikbare gegevens van concurrenten en brancheorganisaties. De uiteindelijke inschatting van de waarde wordt bepaald door de resultaten van de verschillende waarderingsmethoden met elkaar te confronteren.
 
Bij het toepassen van deze methode hanteert de YAG een drietal principes. Ten eerste, kijken we altijd vooruit. De waarde van een bedrijf wordt volledig bepaald door toekomstige prestaties. Kijken naar het verleden heeft enkel daar nut waar het verleden de toekomst beïnvloed. Ten tweede, passen we de verschillende waarderingsmethoden en formules nooit zomaar toe. Een bedrijf vandaag is immers anders dan hetzelfde bedrijf gisteren. Een betaalde ontslagvergoeding of de verkoop van niet gebruikte afgeschreven bedrijfswagen, kunnen bijvoorbeeld een vervormd beeld geven van de winst ten opzichte van andere jaren. Daarom zullen we voordat we gaan rekenen eerst de resultaten normaliseren. Dat wil zeggen zuiveren van alle inkomsten en kosten die niet voortkomen uit de directe bedrijfsvoering.

Ten derde, onderbouwen we altijd onze aannames. Een waardering is namelijk altijd maar zo sterk als de onderliggende aannames. Mocht het door ontbrekende gegevens of onvoorspelbaarheid van bepaalde factoren niet mogelijk zijn om goede aannames te maken, dan nemen we die onzekerheid op in ons model.

Veel vraag, weinig aanbod waarderingen MKB
Het zou mooi zijn als alle ondernemers een beroep zouden kunnen doen op dezelfde hulp als onze cliënten. De komende tien jaar zullen er 15.000 bedrijven bedrijven ter verkoop worden aangeboden. Toch zien we dat er, ondanks een duidelijke behoefte aan expertise van buitenaf, relatief weinig aanbod is van professionele hulp. De investment bankers van de grote M&A-boetieken laten het MKB vaak links liggen. De reden hiervoor is simpelweg het ontbreken van budget voor externe adviseurs bij het MKB.

Helaas worden bij 80% van de eigendomstransacties in de MKB-sector de processen nog steeds geleid door onderbuik gevoelens. Het is erg belangrijk dat er meer aanbod komt in de begeleiding van MKB ondernemers bij overnametrajecten. Dit is ook iets wat YAG Hans Biesheuvel van MKB Nederland ons vaak op het hart drukt. De consultants van de YAG willen hier graag een bijdrage aan leveren, zodat meer MKB ondernemers te weten komen wat een eerlijke prijs is.
 
Een artikel van Arjen Hoekstra, adviseur bij studenten adviesbureau Young Advisory Group.