Magnitude: Sourcingcomplexiteit stelt nieuwe eisen

16 mei 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De sourcingmarkt is de afgelopen 10 jaar almaar groter en complexer geworden. Onder andere de steeds bredere acceptatie om niet meer alles zelf te doen, technologische ontwikkelingen en toetreding van nieuwe (specialistische) partijen, leiden tot een toenemend aantal aan keuzemogelijkheden die op een strategische manier gecombineerd dienen te worden.

Daarmee wordt het voor iedere organisatie van steeds groter belang om de juiste expertise en vaardigheden in huis te hebben voor het realiseren, onderhouden én aanpassen van deze in aantal toenemende sourcingrelaties. Dit geldt voor zowel outsourcingsrelaties, als voor het opzetten van (interne) shared service centers. Dat is de belangrijkste uitkomt van een door Magnitude Consulting georganiseerde roundtable met managers en directieleden uit verschillende sectoren.
 
Het doel van de bijeenkomst was om met een selecte groep managers en directieleden van diverse organisaties ervaringen te delen en van gedachten te wisselen over ontwikkelingen en actuele vraagstukken rond outsourcing en shared service centers.
 
Magnitude Consulting - Outsourcing
 
Lessons learned
Drie belangrijke lessen uit de bijeenkomst waren:

  • Wees kritisch in wat je outsourced én met welke doelstelling: Is de reden van sourcing enkel het realiseren van kostenbesparingen of juist het toegang krijgen tot specifieke expertise, vergroten van flexibiliteit/ schaalbaarheid of creëren van focus op de core. En als de voornaamste reden kosten is, maak dan een goede business case waarbij zowel de huidige kosten goed in beeld zijn gebracht, als ook de volledige kosten in de nieuwe situatie (denk o.a. aan de kosten van een goede demand-organisatie). In sommige gevallen is het intern slim(mer)/anders organiseren handiger en goedkoper dan uitbesteden aan een externe partij;
  • Houd rekening met invloed van wet- en regelgeving: De hoeveelheid wet- en regelgeving waar organisaties aan moeten voldoen zal komende jaren enkel toenemen. Het uitbesteden van de uitvoering van activiteiten betekent niet dat je er als organisatie niet meer voor verantwoordelijk bent. Zorg bij het inrichten van de samenwerking voor goede afspraken t.a.v. rapportages, omgang met ad-hoc informatieverzoeken en doorvoeren van changes o.b.v. toekomstige nieuwe wet- en regelgeving. Voor insourcers biedt dit een kans door met hun kennis van reeds geinsourcede activiteiten proactief te acteren richting nieuwe klanten die aan dezelfde wet- en regelgeving moeten voldoen;
  • Zorg voor een gedegen exit-plan bij aanvang van de samenwerking: Net als bij een huwelijk is het van belang om juist als de relatie nog goed is afspraken te maken over een mogelijke exit. Dit helpt beide partijen zodra besloten wordt tot beëindiging van een sourcingrelatie, maar zorgt tevens voor een gezonde machtsbalans gedurende de relatie;

Zie ook het gerelateerde bericht: Magnitude: People succesfactor van sourcingstrajecten
 
Volgens Wannes Remmers, adviseur bij het organisatieadviesbureau uit Zeist, stelt bovenstaande steeds meer eisen aan de medewerkers van 'sourcende organisaties': "Het besluiten over, aansturen en onderhouden/wijzigingen van sourcingrelaties is anders dan het zelf uitvoeren van alle activiteiten en stelt specifieke eisen aan expertise en vaardigheden die organisaties in huis moeten hebben".