Kirkman helpt DAF met HR Shared Service Center

01 mei 2013 Consultancy.nl

Sinds juli 2011 zijn drie adviseurs van Kirkman Company – Roy Klaassen, Thomas Joustra en Erik ten Berge – betrokken bij het realiseren van een HR Shared Service Center (SSC) bij DAF. Inmiddels is de inrichting van het HR SSC in een vergevorderd stadium en telt de omvangrijke transformatie meer dan 6.500 betrokkenen. Raoul Klaasen, Program Manager van het traject, vertelt in een interview over de achtergrond, uitdaging en samenwerking met het adviesbureau uit Baarn.
 
De uitdaging
Raoul Klaasen, reeds 15 jaar actief bij DAF, kreeg vanaf juli 2011 de taak om de kwaliteit van HR dienstverlening te verhogen. Raoul vertelt: “Bij DAF zijn we bezig met een vernieuwing op het gebied van HR en we wilden van een externe partij, met expertise op gebied van HR, ervaring opdoen. Gezien de kennis en expertise van Kirkman Company op zowel HR als SSC gebied, zijn we met Kirkman Company gaan samenwerken. Nadat we gezamenlijk een sourcingstoets hadden uitgevoerd, meende we dat het inrichten van een HR SSC direct de kwaliteit van de HR dienstverlening zou vergroten”.
 
HR SSC blauwdruk en implementatie
“Met de drie consultants van het adviesbureau hebben we eerst de strategie en het ontwerp ontwikkeld. Zo creëerden we draagvlak voor de inrichting van het SSC. Vervolgens hebben we alle HR processen in kaart gebracht. Tot slot, hebben we het beoogde resultaat geschetst en de inrichtingsprincipes omschreven. Nu konden we overgaan tot actie. Via meerdere inspiratiesessies en workshops zijn een aantal scenario’s voor het HR SSC opgesteld. Door de frisse wind en kennis van de consultants, konden we de standaard HR processen naar een hoger niveau tillen”.
 
Kirkman Company - HR SSC DAF
 
Resultaten
Na bijna twee jaar van voorbereiding, ontwerpfase en go-live preparatie wordt het HR SSC in juni van dit jaar operationeel. “Tot nu toe loopt het volgens plan, moet wel zeggen dat in het algemeen de ambitie altijd groter is dan je daadwerkelijk bereikt. In juni gaan we ‘live’. Met het in gebruik nemen van SAP ERP en SharePoint realiseren we modernere en efficiëntere processen. Zo zetten we een service neer die kwalitatief goed is!”
 
Belangrijkste succesfactor van het traject ligt volgens Klaasen in de samenwerking met de business: “Een SSC moet een toegevoegde waarde zijn voor de business en helpen met een succesvollere business, want alleen dan kan zo’n impactvol project met 6.500 betrokkenen slagen”.
 
Samenwerking
Op de vraag hoe hij de samenwerking met het organisatieadviesbureau ervaart zegt de opdrachtgever het volgende: “Tijdens de samenwerking is effectief gebruik gemaakt van de juiste expertise. Daarnaast ben ik erg tevreden met wat er nu al staat. De kennis op HR en SSC vlak is goed, ze werken zeer stimulerend en het is interessant om op het gebied van commerciële creativiteit, ervaring op te doen van Kirkman Company”.
 
Roy Klaassen van Kirkman Company voegt hieraan toe: “Elke keer als ik bij DAF kom, is het typerend dat ze inspiratie en kennis voor vernieuwing halen bij mensen van buiten de organisatie. Wat ik mooi vind is dat ze doelgericht bezig zijn om de HR dienstverlening in hun eigen context te professionaliseren. De verandering komt gestaag en van binnen uit, dit is essentieel bij zo’n grootschalig verandertraject!”

Kirkman Company Shared Service Centers
 
Kirkman Company en Shared Service Centers
Adviesbureau Kirkman Company heeft in de afgelopen jaren diverse organisaties ondersteund bij Shared Service Center vraagstukken. Zo werd KPN geadviseerd over het verbeteren van de volwassenheid van het Finance SSC, is een sourcingstrategie opgesteld voor de SSC van Essent en is een Producten-en Dienstencatalogus (PDC) ontwikkeld voor de HR SSC van Robeco.

Nieuws