VODW: Big Data gebruiken voor pricing vraagstukken

19 april 2013 Consultancy.nl

Steeds meer voorbeelden van het gebruik van big data in de praktijk passeren de revue. Het is duidelijk dat door de enorme toename in opslag van gegevens, er ook steeds meer mogelijkheden ontstaan door deze data te analyseren. Het benutten van deze mogelijkheden begint met een business vraag. Het fascinerende aan big data is dat het een bijdrage kan leveren aan vrijwel alle (commerciële) doelstellingen van een bedrijf. Ter illustratie zal ik er één toelichten: pricing.

Meer grip op het prijsbeleid
Een van de vraagstukken die enorme effecten heeft op de omzet en winst van een onderneming is het vaststellen van de prijs. Ook in het prijsbeleid liggen enorme kansen door slim gebruik te maken van verschillende databronnen. Zoals Warren Buffet al zei: “If you’ve got the power to raise prices without losing business to a competitor, you’ve got a very good business.” Big data kan hier aan bijdragen. Prijsbeleid kent vele aspecten, waarbij de ‘willingness to pay’ van een consument en concurrentiekracht van groot belang zijn. Maar de prijs die elke consument bereid is te betalen is verschillend en de concurrentie vist in dezelfde vijver. Hier inzicht in verkrijgen stelt een onderneming in staat de prijs zo optimaal mogelijk vast te stellen en eventueel prijsdifferentiatie toe te passen om tegemoet te komen aan de verschillen in prijsbereidheid.

VODW - Big Data

Het prijzen in de schadeverzekeringsmarkt
Bijvoorbeeld de schadeverzekeringsmarkt. Deze wordt gekenmerkt door hoge concurrentie, enorme prijsverschillen, individuele prijzen (gebaseerd op het risico van het te verzekeren object) en prijsvergelijkers. Enorm complex om elke consument de juiste prijs te geven. Toch is er veel data beschikbaar, namelijk alle prijzen die afgegeven zijn bij prijsvergelijkers. Met deze data is het bijvoorbeeld mogelijk de eigen positie t.o.v. de concurrenten vast te stellen, waar ben je goed geprijsd en waar kan het beter? Een stapje verder is het koppelen van de willingness to pay aan de klantreis die een consument aflegt of het schatten van de prijs die een concurrent in een individueel geval waarschijnlijk af zal geven. Het behoeft geen uitleg dat als je in staat bent hier direct op in te spelen er veel te halen valt.
 
De zoektocht naar optimale prijzen
Dergelijke analyses worden nu al gemaakt en blijken zeer bruikbaar. Dit zal alleen maar toenemen in de toekomst. Meer bronnen worden toegevoegd, het gedrag van consumenten wordt steeds beter in kaart gebracht, de kwaliteit van de analyses neemt toe. Dit alles in de zoektocht naar de heilige graal van individuele prijzen gebaseerd op de prijsbereidheid van de consument.
 
Tot slot
De vraag zal niet zijn of, maar wanneer op grote schaal big data bronnen worden ingezet in het prijsbeleid van ondernemingen. Er wacht ons een mooie toekomst.  
 
Een artikel van Remco Wilting, adviseur bij marketing specialist VODW.

Nieuws

Meer nieuws over