SeinstravandeLaar: Jeugdzorg overgang mogelijk chaos

20 mei 2011 Consultancy.nl

De transitie van jeugdzorg naar de gemeenten dreigt een chaos te worden. Dat concludeert SeinstravandeLaar na gesprekken met bestuurders en hoge ambtenaren uit de jeugdzorg.

Veel onduidelijk
Er heerst veel onduidelijkheid over de geplande overgang van jeugdzorg, aldus Arno Seinstra, mede-oprichter van Seinstra van de Laar. Hij geeft aan dat het bijvoorbeeld nog onduidelijk is wanneer de overgang start, hoeveel tijd ervoor nodig is, hoe de overgang gefinancierd wordt en of de diverse Bureaus Jeugdzorg aanblijven. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat jeugdzorg vooralsnog door de provincies wordt gecoördineerd en dat gemeenten dit straks moeten doen. De vraag blijft of de transitie in één klap wordt omgezet, of dat twee stappen nodig zijn.

Harde conclusies
Het adviesbureau trekt in haar rapport ‘Chaos dreigt in de Jeugzorg’ harde conclusies. De overheid moet snel ingrijpen en bepalen hoe de termijnen, doelen en financiering van de overgang eruit moeten zien, anders wordt het een bende. Zo zou iedereen zoekende zijn, wordt het proces niet goed geleid, mist er uitlijning van het overgangsproces, en heeft niemand een gedetaileerd beeld van het toekomstige organisatiemodel. Ook schat Seinstra in dat het geraamde budget voor de overgang, €64 miljoen, naar verwachting onvoldoende zal zijn.

Meer samenwerking
Met de geplande overgang in het vooruitzicht adviseert Seinstra kleinere gemeenten om straks samen te werken met overige lokale gemeenten. Hij hoopt dat de opdrachtgever voor deze overgang, de VNG, gemeenten tot samenwerking aanspoort, zodat zij de overgang beter aankunnen. Voor de grote steden zou de overgang minder problematisch zijn.

Opdrachtgever VNG wil niet reageren op de verwachte 'chaos' bij jeugdzorg maar spreekt wel van een “goede analyse” van het organisatieadviesbureau.

Nieuws

Meer nieuws over