Scenter helpt ERA Contour met ketensamenwerking

18 november 2011 Consultancy.nl

Medio 2010 ging ERA Contour aan de slag met lean en ketensamenwerking. De projectontwikkelaar werd hierin ondersteund door Scenter, een middelgroot adviesbureau uit Driebergen-Rijsenburg. Consultancy.nl ging in gesprek met opdrachtgever Stephan Zeegers en opdrachtnemer Hans Spitsbaard over het project en de bijdrage van Scenter.
 
Noodzaak
Stephan Zeegers, manager Ketenpartners bij ERA Contour, licht de noodzaak voor een procesverbetering toe. “We merkten vaak na afronding van onze projecten dat de woonconsument niet helemaal tevreden was”. Uit een analyse bleek daarnaast dat er tijdens de bouw vaak steeds opnieuw dezelfde fouten werden gemaakt. Zo’n 20% van de klachten betrof bijvoorbeeld de technische uitvoering van houten kozijnen. ERA Contour besloot daarom om haar processen kritisch onder de loep te nemen, volgens de principes van lean en ketenmanagement. Adviesbureau Scenter werd ingeschakeld om het traject te ondersteunen.
 
Meer samenwerking
“We kwamen al snel tot de conclusie dat de samenwerking binnen de keten voor verbetering vatbaar was” zegt Hans Spitsbaard, partner bij Scenter. Omdat ketenmanagement in de bouwwereld nog geen gemeengoed is organiseert het organisatieadviesbureau diverse brainstormsessies met gemeenten, architecten, projectontwikkelaars, onderaannemers, hoofduitvoerders en andere leveranciers. Daar blijkt al snel dat de samenwerkende partijen vooral in de planningsfase te weinig onderling communiceren. Pas als er dingen in de uitvoering mis lopen, komt er contact. Zeegers noemt een praktisch voorbeeld: “Als de wandenbouwer niet weet wat de tegelzetter nodig heeft, kan hij er ook geen rekening mee houden”.
 
Scenter helpt ERA Contour met ketensamenwerking
 
Lean
Naast het verbeteren van de samenwerking in de keten worden interne processen ook volgens Lean methodiek aangepakt. Dit leidt tot het elimineren van diverse inefficiënties. Bovendien worden medewerkers getraind om te kunnen werken met de nieuwe processen. Alle medewerkers krijgen de nodige trainingen om de verandering te verankeren. Zeegers: “Daar was wel een cultuuromslag voor nodig”.
 
Prestatie-inkoop
Samen met het organisatieadviesbureau schakelt ERA Contour ook stap voor stap over naar prestatie-inkoop. “In het verleden probeerden we misschien te vaak onze eigen wensen op te dringen aan een ketenpartner, in plaats van te vertrouwen op de expertise van bijvoorbeeld een architect, onderaannemer of leverancier. Nu concentreren we ons meer op datgene waar we goed in zijn: overzicht, coördinatie en planning” zegt Zeegers. Ook wordt het aantal samenwerkingspartners =beperkt, omdat ERA Contour meer project ongebonden diepgang zoekt in de samenwerking.
 
Resultaten
In september 2011, net iets meer dan een jaar na aanvang van het verandertraject, mag het resultaat er zijn. Dankzij de nieuwe aanpak duurt de ontwerpfase van nieuwbouwprojecten waarbij ERA Contour is betrokken nu gemiddeld geen 12 maanden meer, maar 9. En in de uitvoeringsfase is de tijdswinst vaak nog groter: zo’n 30%. Volgens Zeegers is het nog iets te vroeg om de tevredenheid van de uiteindelijke woonconsument betrouwbaar te meten, maar hij verwacht binnen enkele jaren gemiddeld op een 8 uit te komen op de SKB-schaal.

Nieuws