Pentascope: Kies niet per se voor Het Nieuwe Werken

09 april 2012 Consultancy.nl

“Het Nieuwe Werken” (HNW) werd ooit bedacht als een mogelijk alternatief voor de tradionele werkplek op kantoor. Kort gezegd kan HNW beschreven worden als plaats- en onafhankelijk werken. Veel bedrijven hebben anno 2013 de voordelen van HNW ingezien en willen meedoen aan deze hype. Suzanne Heidstra en adviesbureau Pentascope onderzochten het fenomeen HNW en kwamen met een aantal conclusies. 

Niet blindelings kiezen voor HNW
Bedrijven hebben diverse doelstellingen voor ogen bij HNW. Volgens het onderzoek werden doelstellingen met betrekking tot kennisdeling, interactie en samenwerking niet gehaald. Het is daarom belangrijk dat bedrijven goed nadenken over HNW. Past het bij de bedrijfscultuur? Zorgt het echt voor een hogere productiviteit van medewerkers? Welke doelstellingen willen we behalen met HNW? Soms moeten bedrijven accepteren dat HNW niet past bij de behoeftes van hun medewerkers. Blind kiezen voor HNW met als reden een hogere productiviteit en betere competitieve positie van de onderneming is niet altijd de juiste beslissing. 

HNW alweer ouderwets?
Volgens Joris Scheepens, directeur bij adviesbureau Pentascope, boeten bedrijven die per se de hype van HNW willen volgen innovatiekracht en talentontwikkeling in. Doelstellingen van HNW worden gewoonweg vaak niet behaald, medewerkers zijn minder betrokken bij het bedrijf, en het is lastig om de bedrijfscultuur te behouden als er zo’n ingrijpende veranderslag gemaakt moet worden binnen de sociale structuur als voor HNW gekozen wordt. 

Hij adviseert dan ook dat bedrijven andere manieren zoeken om de beoogde doelstellingen als productiviteitsverhoging te behalen en niet per se hun heil in HNW te zoeken.

Nieuws

Meer nieuws over