Ook Squarewise steunt netwerk voor circulaire economie

11 januari 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Squarewise heeft zich aangesloten bij The Circle Economy, een non-profit organisatie met de doelstelling om de transitie naar een circulaire economie* te versnellen. Met de samenwerking heeft het adviesbureau de doelstelling om het bewustzijn over de circulaire economie te vergoten en partijen te helpen met het nemen van de volgende stap: strategische inbedding van circulaire principes.
 
The Circle Economy is begin 2012 opgericht door sociaal ondernemer Robert-Jan van Ogtrop in samenwerking met o.a. Herman Wijffels, voormalig directeur van de Wereldbank en professor Sustainability and Societal Change aan de universiteit van Utrecht, en Louise Vet, professor Evolutionaire Ecologie aan de Universiteit Wageningen en directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie, onderdeel van het KNAW.

Binnen het platform werken bedrijven en consultants samen om te komen tot innovatieve businessmodellen, duurzaam gebruik van energie en grondstoffen, en het sluiten van waarde ketens door hergebruik van afval.
 
Verschillende adviesbureaus hebben zich verbonden aan The Circle Economy. Vorig jaar, op de dag van de duurzaamheid, heeft Deloitte zich aangesloten bij The Circle Economy. En kort na de oprichting medio 2012 hebben zeven dienstverleners zich aangesloten als ‘founding partner’.

Circle Economy
 
Squarewise & The Circle Economy
Sinds november vorig jaar is ook Squarewise partner van The Circle Economy. De principes van de circulaire economie sluiten naadloos aan bij de visie van Squarewise op duurzaamheid en het platform biedt de gelegenheid om krachten vanuit wetenschap, politiek en bedrijfsleven optimaal te bundelen om daarmee echt die benodigde versnelling te realiseren. “We zien onze samenwerking met de Circle Economy echt als een mooie kans om onze kennis en ervaring in te zetten en succesvolle pionier projecten te realiseren die als inspiratie kunnen dienen voor andere partijen om ook een stap te zetten,” aldus Helene Smits, adviseur bij Squarewise.
 
Actiegericht platform
The Circle Economy is een actiegericht platform dat beoogt de transitie naar circulaire producten, diensten en business modellen te versnellen. Het is een open and embracing netwerk van nationale en internationale organisaties met een gelijke missie (o.a. Blue Economy). Alle partners van het platform brengen een circulair project in welke gedurende 1 jaar wordt begeleid vanuit The Circle Economy. De aangesloten adviesbureaus en wetenschappers leveren de ‘doe-en denkkracht’ en ondersteunen met het 'up-to-speed' krijgen van de circulaire projecten door verbindingen te leggen binnen het aangesloten netwerk van bedrijven.

Inmiddels hebben de Raden van Bestuur van onder andere Akzo Nobel, DSM, Philips, Friesland Campina en Desso zich verbonden aan het platform door een circulair project in te brengen. Een mooi voorbeeld van zo’n circulair project is het initiatief voor 'Healthy Indoor Living', waarbij Akzo Nobel, Philips en Desso krachten zullen bundelen om een volledig circulaire kantoorinrichting te realiseren.

In juni organiseerde Squarewise een Squaretable over de Circulaire Economie in de bouw, een sector waar nog veel impact te behalen is. Bekijk het verslag of de video van deze Squaretable.
 
* Over een circulaire economie
In een circulaire economie worden grondstoffen en onderdelen van producten zoveel mogelijk hergebruikt of op een andere wijze in een kringloop gebracht. Hiermee wordt zoveel mogelijk waarde behouden. Het is een breuk met het huidige lineaire model waarin grondstoffen worden verwerkt in producten die na gebruik worden vernietigd.