Woningwaard: Online winkel voor woningpakketten

03 december 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Squarewise heeft onlangs Woningwaard gelanceerd, een spin-off van het bureau dat zich richt op het verduurzamen en renoveren van de bestaande woningvoorraad. Het nieuwe bedrijf is inmiddels in de lucht en bouwt voort op de ervaring van Squarewise binnen deze markt. Op 14 januari 2016 zal de lancering formeel gevierd worden.

In de race naar een duurzamere wereld, spelen woonhuizen een essentiële rol. Volgens diverse berekeningen zorgen woningen in ons land voor 30% van alle CO2 uitstoot, vooral door het grote aandeel van woningen dat in een ver verleden werd gebouwd, toen isolatie en andere energie-efficiënte vereisten nog nauwelijks op de agenda van de overheid, bouwbedrijven en huiseigenaren stonden. Volgens data van het CBS telt Nederland zo’n zeven miljoen woningen, waarvan 48% voor 1970 werd gebouwd. Vooruitkijkend is de doelstelling helder, uiteindelijk zullen woningen energieneutraal moeten worden of, volgens sommigen, zelfs energieleverend.

Duurzaam wonen

De verduurzaming van woningen volgt diverse routes. De overheid speelt hierin een stuwende rol, door bijvoorbeeld wetgeving ten aanzien van energielabels of financiële stimuli voor duurzame renovaties. Zo is het vanaf 1 juli 2015 bijvoorbeeld verplicht om een energielabel (A-G)* te hebben om een huis te mogen verkopen of verhuren. Dit heeft een impact op de renovatie van oudere huizen, vooral huizen die gebouwd werden voor de Tweede Wereldoorlog. Ook gemeenten en lokale netwerken spelen een grote rol in het stimuleren van de transitie naar energiezuinige woningen. Gezien de enorme hoeveelheid werk die ons te wachten staat, heeft de markt voor huizenrenovatie een enorme potentie. Consultancybureau BearingPoint schat de marktwaarde van bouwrenovatie op €1,4 miljard, indien alle geschikte woningen verbouwd zouden worden.

Ondanks de marktsituatie en de noodzaak voor de particuliere woningmarkt om stappen te zetten, stellen de experts dat de voortgang hier nog veel te beperkt is. Er zijn wel initiatieven, zoals bijvoorbeeld Reimarkt in Enschede, en tal van andere initiatieven op kleine schaal, maar op de Nederlandse markt is de animo laag. Een van de redenen waarom veel initiatieven nog niet van de grond komen is dat partijen in de keten die elkaar moeten opzoeken en samenwerken nog altijd niet het ideale recept voor bouw en financiering hebben gevonden 

Verhoog de waarde van uw woning

Om de kloof in de particuliere woningmarkt te overbruggen heeft Squarewise, een bureau dat al jaren als transitiemaker actief is in het verduurzamen van de woningvoorraad, besloten om deze markt te betreden en ‘Woningwaard’ te lanceren. Het nieuwe platform helpt particuliere huizenbezitters met het verbeteren van hun woning en het behouden van waarde. “Volgens ons willen veel mensen wel iets doen, maar is het moeilijk te begrijpen wat kan. Het aanbod voor woningverbetering is gefragmenteerd en nog volop in ontwikkeling”, stelt Squarewise.

Veel mensen hebben vragen als ‘waar moet ik beginnen?’ en zoeken naar onafhankelijk advies over welke stappen passend zijn bij hun situatie. Vervolgens willen zij ontzorgd worden in de aanpassing van hun woning. “Daartoe zijn wij opgericht”, schrijven de oprichters op de site van Woningwaard. Belangrijkste doelstellingen van het platform zijn het zorgen voor duurzaam wonen, onder meer door gezond wonen en slimmer wonen, en waardevol wonen, wat betekent de beste return on investment te realiseren.

Woningwaard helpt klanten bij het maken van een keuze. “Wij zorgen dat de aanpassingen aan woningen zo vlekkeloos mogelijk verlopen. Wij nemen de papierwinkel van mensen uit handen rond het aanvragen van een nieuw label en van toepassing zijnde subsidies. Wij zijn een helder en duidelijk aanspreekpunt en bieden een online thuis voor de lange termijn waarde van uw woning”, lichten de oprichters toe.

Woningwaard, pakketten

Woningwaard werkt met het aanbieden van pakketten, die variëren van een instappakket (€25) tot een pakket dat klanten volledig ontzorgt op energiegebied (bijna €63.000), die klanten een vooruitzicht biedt waarin zij nooit meer een energierekening hoeven te verwachten**. Ook kunnen losse producten of diensten worden ingekocht, zoals het plaatsen van slimme meters of zonnepanelen, het inmeten van woningen, het aanvragen van een subsidie of het installeren van een duurzame CV-ketel. De oprichters besluiten: “Woningwaard is de eerste online winkel voor woningpakketten. De particulier kan er online verbeterd comfort, geluidsisolatie of verhoogde (inbraak-)veiligheid kopen, wat tegelijkertijd zorgt voor energiebesparing en labelverbetering.”

* Onderzoek van TIAS toont aan dat een groen energielabel de woningwaarde aanzienlijk verhoogt. Volgens de onderzoekers is er zo’n €25.000 verschil tussen een label G en een label A.

** De getoonde prijzen zijn berekend op basis van een aantal uitgangspunten. Door een aantal vragen in te vullen, kan Woningwaard een inschatting maken van de daadwerkelijke prijs die hoort bij de situatie van de klant. Bovendien krijgen deelnemers inzage in de te verwachten woningwaardestijging en het rendement.