Squarewise helpt verduurzamingswinkel Reimarkt

30 juli 2014 Consultancy.nl

Op 9 juli jongstleden is in Enschede door Minister Stef Blok van Volkshuisvesting (VROM) de eerste verduurzamingswinkel voor wonen van Nederland geopend: Reimarkt. Transitiebureau Squarewise, een specialist op het gebied van duurzaamheid en innovatie, was intensief betrokken bij de totstandkoming van het initiatief. Zowel huurders als kopers kunnen nu in de winkel terecht om hun woning te verduurzamen. De eerste 24 oplossingen liggen al in de schappen.

Enschede gaat de komende jaren 40.000 woningen verduurzamen. Onder begeleiding van Squarewise is een aanbestedingstraject opgezet, in een intensieve samenwerking met de woningcorporaties Domijn, de Woonplaats en de gemeente zelf. Bedrijven uit diverse, duurzame gebieden werd gevraagd om hun dienstverlening te combineren om op deze manier een winkel te creëren waar huiseigenaren bij één partij terecht kunnen voor het verduurzamen van hun woning. Deze aanpak ontzorgt woningbezitters van advies tot na de oplevering, bovendien leidt het tot scherpere tarieven. Hierdoor verwacht de gemeenten ook dat de vraag naar duurzame oplossingen zal toenemen.

Squarewise - Zonnepanelen op woning

Hoe werkt het?
Reimarkt is de eerste winkel in Nederland waar je duurzaam wonen zowel online als offline kunt kopen. Het woongenot van de consument staat centraal met onder andere notaloze woningen en dubbel glas, maar ze hebben ook meer innovatieve oplossingen te bieden. In samenwerking met innovatieve partners in de bouwketen ontwikkelt de winkel producten, waarna zij deze inkopen. De producenten kunnen lokale ondernemers zijn, maar ook grote bouwpartijen.

Met het ‘one-stop-shop’ concept wil Reimarkt mensen bewust maken van de voordelen van duurzaamheid en de aankoop hierin vergemakkelijken. Ook voor nazorg en onderhoud kunnen klanten bij de winkel terecht.

Innovatieve financiering
Ook op het gebied van financiering kunnen huizenbezitters terecht bij Reimarkt. Zo kan aanspraak worden gemaakt op standaard maar ook innovatieve financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld het inzetten van de energiebesparing en het leasen of afsluiten van woonabonnementen. Voor huurders worden de kosten van een financiering afgezet tegen de verlaging in energierekening.

Reimarkt, woningcorporaties Domijn, de Woonplaats, gemeente Enschede

Rol Squarewise
Squarewise heeft de woningcorporaties Domijn en de Woonplaats en de gemeente Enschede intensief ondersteund bij de aanbesteding van deze verduurzamingswinkel. Er werd gekozen voor een innovatieve aanbestedingsaanpak met als doel het uitdagen van marktpartijen om met creatieve oplossingen te komen. Dit resulteerde in veel interesse uit de markt en uiteindelijk in drie finalisten met inschrijvingen van hoog niveau.

Squarewise begeleidde het proces van aanbesteding intensief en creëerde de voorwaarden voor de corporaties, gemeente en de drie finalisten om een dialoog aan te gaan over de ambities en doelstellingen ten aanzien van de opgave in Enschede. Een secure aanbestedingsprocedure droeg in het najaar van 2013 bij aan de keuze voor Reimarkt. De daaropvolgende maanden leidde Squarewise het proces van contractering tussen de gemeente, de corporaties en Reimarkt. Tegelijkertijd werd een start gemaakt met het opzetten van de samenwerking tussen de partijen zodat processen op elkaar werden afgestemd en een goede basis werd gelegd voor partnerschap voor de komende jaren.

Met een symposium over de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Enschede en de officiële opening van de winkel komen de werkzaamheden van Squarewise in een afrondende fase. Deze zomer worden de laatste afspraken gemaakt en processen op elkaar afgestemd zodat Reimarkt, de corporaties en gemeente de komende jaren de succesvolle samenwerking kunnen vervolgen.

Zomersymposium - Opening Reimarkt

Squarewise blijft op afstand betrokken bij Reimarkt en de verduurzamingsopgave in Enschede, ook blijft zij zich op andere plekken in het land inzetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

Nieuws

Meer nieuws over